Cách tính DPS như thế nào? Cách tính DPS có ý nghĩa gì?

Hoạt động đầu tư trong các loại hình hoạt động của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đều có thể được xác định hiệu quả hay không thông qua sự biến động về giá trị của DPS. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các thông tin cơ bản liên quan đến cách tính DPS và ý nghĩa của DPS trong bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn nhé.

DPS là gì trong chứng khoán?

DPS viết đầy đủ là Dividend Per Share. DPS là số tiền mà cổ đông sẽ nhận được sau khi chia cổ tức. Cách tính DPS sẽ cho ra giá trị cổ tức tương ứng với từng cổ phiếu nhất định được chia ra cho cổ đông của một công ty hay doanh nghiệp, tổ chức trên thị trường giao dịch có phát hành loại cổ phiếu đó. DPS không mang ý nghĩa tái đầu tư.

cách tính dps
DPS là gì trong chứng khoán?

Xem thêm:

Biết cách tính DPS sẽ mang lại giá trị lợi nhuận tổng mà một công ty, doanh nghiệp phát hành loại cổ phiếu đó nhận được trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư trên thị trường. Nếu giá trị lợi nhuận mà công ty, doanh nghiệp nhận được càng lớn thì giá trị DPS cũng sẽ càng lớn và ngược lại, nếu giá trị lợi nhuận mà công ty, doanh nghiệp nhận được càng nhỏ thì giá trị DPS cũng sẽ càng nhỏ.

Cách tính DPS như thế nào?

Cách tính DPS sẽ dựa vào tổng giá trị số lượng cổ tức được thanh toán bởi công ty, doanh nghiệp có giá trị thời gian nhất định. Thông thường thời gian sẽ là 12 tháng được áp dụng định kỳ. 

cách tính dps
Biểu thị thông qua tổng giá trị số lượng cổ tức được thanh toán bởi công ty

DPS sẽ bao gồm các giá trị cổ tức được tính theo hình thức tạm thời. Công thức này sẽ được áp dụng đối với loại cổ tức được hình thành theo phương thức phổ thông đang được lưu hành trên thị trường giao dịch.

Cách tính DPS sẽ được áp dụng để đo lường giá trị tương ứng của loại cổ tức được tiến hành thanh toán với thời gian gần của quý hiện tại, hoặc quý có giá trị thời gian gần nhất. Khi đó, những giá trị này sẽ được hiển thị với việc tính toán sao cho phù hợp để có thể đưa ra lợi tức phù hợp nhất với loại cổ tức.

Công thức tính DPS

Cách tính DPS sẽ được áp dụng theo công thức như sau:

DPS = (D – SD) / S

Trong đó:

  • DPS biểu hiện ý nghĩa về giá trị chỉ số của loại cổ tức tương ứng đối với từng loại hình cổ phiếu phù hợp.
  • D biểu hiện ý nghĩa về tổng giá trị số cổ tức được công ty, doanh nghiệp, tổ chức bao gồm lưu hành trong một giá trị thời gian nhất định (thông thường trên thị trường thì giá trị này sẽ dao động theo chu kỳ 12 tháng).
  • SD biểu hiện ý nghĩa về loại cổ phiếu mang tính chất đặc biệt được lưu hành trong giai đoạn của kỳ nhất định nào đó.
  • S biểu hiện ý nghĩa về loại cổ phiếu mang tính chất phổ thông được lưu hành trong giai đoạn của kỳ nhất định nào đó.

Ví dụ về cách tính DPS

Một doanh nghiệp ABC bao gồm tổng giá trị 500 nghìn đô la mỹ của loại cổ tức được sở hữu với giai đoạn trong năm vừa qua. Khi đó, bao gồm một loại cổ tức mang tính chất đặc biệt đang được lưu hành trên thị trường với giá trị tương ứng là 70 nghìn đô la Mỹ. Doanh nghiệp ABC sở hữu tổng cộng 1 triệu về tổng số lượng cổ phiếu đang được lưu hành hiện nay. Chúng ta có thể dễ dàng xác định được cách tính DPS tương ứng của doanh nghiệp ABC là:

DPS = (500 000 – 70 000) / 1 000 000 = 0,43 đô la Mỹ tương ứng với mỗi giá trị cổ phiếu 

Một số lưu ý khi áp dụng cách tính DPS

Trong quá trình tiến hành xác định giá trị cổ tức trong khoảng thời gian tương ứng của cả một năm đó thì loại hình cổ tức mang tính chất đặc biệt sẽ không bao gồm. Tuy nhiên, việc xác định này cũng sẽ bao gồm cả loại cổ tức mang tính chất tạm thời.

cách tính dps
Việc xác định này cũng sẽ bao gồm cả loại cổ tức mang tính chất tạm thời

Định nghĩa đối với cổ tức mang tính chất đặc biệt có nghĩa là loại hình cổ tức đã được lên kế hoạch cho sự phát hành mang tính chất một lần duy nhất, do đó, trong công thức xác định vẫn sẽ bao gồm.

Định nghĩa đối với cổ tức mang tính chất tạm thời có nghĩa là loại hình cổ tức được dùng trong các hoạt động phân chia đối với những cổ đông cùng tham gia đầu tư đã có trong danh sách từ trước. Các cổ đông này sẽ tiến hành hình thức thanh toán mang tính chất trả trước trong trường hợp có sự chấp thuận và xác định của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có sự thu nhập hiển thị theo thời gian định kỳ là 12 tháng.

Ý nghĩa quan trọng của DPS

Đối với những người tham gia trong vai trò là nhà đầu tư của bất kỳ một công ty, doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh nào thì việc xác định và biết được giá trị của DPS sẽ có sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Bởi vì giá trị DPS sẽ mang lại sự xác định cụ thể đối với thu nhập mà mỗi cổ đông có thể sẽ nhận được thông qua việc phân phát giá trị cổ tức phù hợp với sự tham gia đầu tư của từng cổ đông. Giá trị này sẽ được xác định thông qua giá trị đầu tư về tài chính mà mỗi cổ đông đã đóng góp cùng với nguồn lợi nhuận mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhận được khi thực hiện hoạt động phát triển và vận hành.

Nói cách khác, giá trị DPS sẽ được dùng để xác định giá trị chi trả về cổ tức mà mỗi cổ đông sẽ nhận được trong suốt thời gian tham gia hoạt động đầu tư của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

Ngoài ra, giá trị DPS còn có thể giúp cho những nhà đầu tư nhận định được sự ổn định về tình hình kinh doanh của một công ty, doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh hay không. Cụ thể là nếu giá trị DPS có sự thay đổi theo chiều hướng tăng và sự gia tăng này được duy trì với tính chất ổn định thì sự tin tưởng về việc xác định các quyết định đầu tư vào công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì khi đó, giá trị DPS sẽ được hiển thị được sự tăng trưởng và phát triển của hoạt động vận hành, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

Trong trường hợp ngược lại, nếu giá trị của DPS hiện đang nằm ở mức thấp thì ý nghĩa của nó lại không bao hàm rằng công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó có hoạt động vận hành, phát triển không hiệu quả. 

Một số công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên thị trường hiện nay thường có xu hướng gia tăng sự tin tưởng của cổ đông và muốn thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa thông qua giá trị DPS gia tăng. Cụ thể, công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó sẽ nâng cao giá trị DPS thông qua việc phân chia cổ tức ở mức giá trị cao. Khi đó, giá trị DPS cũng sẽ được tăng cao. 

Ví dụ thực tế về trường hợp của công ty Coca cola đã duy trì được giá trị gia tăng cổ tức, giá trị DPS trong giai đoạn từ năm 1920 cho đến hiện nay. 

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp các thông tin về cách tính DPS như thế nào và ý nghĩa của nó. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp các nhà đầu tư biết được tầm của DPS là gì trong chứng khoán

Google search engine