Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì và công thức tính

Trong quá trình tiến hành tham gia các hoạt động đầu tư, hiểu rõ được giá trị của hệ số về khả năng tiến hành thanh toán các khoản vay nợ của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sẽ giúp nhà đầu tư có những nhận định rõ ràng hơn. Khi hệ số lớn hơn giá trị 1 hoặc nhỏ hơn giá trị 1 thì cũng sẽ có những ý nghĩa riêng của nó. Do đó, mà nhà đầu tư có thể xác định và đánh giá được nguồn lực tài chính của công ty, doanh nghiệp cũng như là kết quả hoạt động kinh doanh có mang lại hiệu quả hay không. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì?

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được biểu thị thông qua hệ số mang ý nghĩa bù đắp giá trị tài sản với tính chất ngắn hạn phù hợp với giá trị nợ ngắn hạn. Do đó, hệ số này sẽ là khả năng chuyển giao giữa tài sản và tiền mặt trong các hoạt động thanh toán nợ.

khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Ý nghĩa bù đắp giá trị tài sản với tính chất ngắn hạn phù hợp với giá trị nợ ngắn hạn

Hệ số hiển thị về khả năng để có thể sử dụng tài sản tiền mặt trong việc tiến hành các hoạt động giao dịch thanh toán vay nợ thông qua những công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

Công thức xác định khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Xác định hệ số

Hệ số khả năng thanh toán = (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)

Xác định hệ số về khả năng tiến hành thanh toán các khoản vay nợ trường hợp ngắn hạn thông qua các loại hình tài sản mang tính chất ngắn hạn mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó đang sở hữu có thể thực hiện.

Hệ số sẽ là thang điểm giúp xác định được sự đảm bảo đối với các giá trị tài sản tồn tại ở hình thức ngắn hạn mà các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sở hữu đối với việc thanh toán những khoản vay tồn tại trong hình thức ngắn hạn có giá trị tương đương. 

Trong đó, định nghĩa về các khoản vay nợ tồn tại trong thời hạn ngắn có nghĩa là công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có trách nhiệm thực hiện hoạt động giao dịch thanh toán trong cùng kỳ. Khi đó, công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sẽ áp dụng các loại hình tài sản được chuyển đổi thành tiền mặt và chúng sẽ được sử dụng trong các hoạt động giao dịch thanh toán phù hợp cho thời hạn của từng khoản vay. 

Đối với các loại hình tài sản mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sở hữu nếu được quy đổi tương đương với giá trị tiền mặt nhanh thì sẽ được gọi là tài sản tồn tại theo hình thức ngắn hạn. Các loại hình tài sản tồn tại theo hình thức ngắn hạn này sẽ thuộc sự sở hữu và quản lý bởi các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Được quy đổi tiền mặt nhanh thì sẽ được gọi là tài sản tồn tại theo hình thức ngắn hạn

Các trường hợp đối với hệ số

Hệ số lớn hơn 1 có nghĩa là công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sẽ đáp ứng đủ các chỉ tiêu và khả năng phù hợp cho việc thực hiện các hoạt động giao dịch thanh toán đối với khoản vay mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó đang chịu trách nhiệm. Nếu giá trị của hệ số biến động theo chiều hướng tăng cao thì sẽ mang lại dấu hiệu giúp cho người cho vay hiểu rõ rằng khả năng thanh toán khoản vay của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó cũng sẽ cao. Điều này tương đương với tình trạng phá sản mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó có khả năng đối mặt cũng sẽ thấp hơn, và giá trị về nguồn lực tài chính được đánh giá cao.

khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Tình trạng phá sản có khả năng đối mặt cũng sẽ thấp hơn và tài chính cao

Tuy nhiên, nếu giá trị của hệ số này được duy trì và biến động ở mức độ cao vượt trội thì điều này đồng nghĩa với việc công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó đang rơi vào tình trạng bị động đối với việc sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư mang tính chất hợp lý, hạn chế khả năng kinh doanh và vận hành mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn. Khi đó, khả năng để có thể tiến hành các hoạt động giao dịch cho vay là vô cùng cao nhưng hiệu quả về việc tái đầu tư sẽ thấp. Trong tương lai có thể công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái kinh doanh không mấy khả quan về kết quả đầu tư.

Hệ số nhỏ hơn 1 có nghĩa là công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sẽ khó có thể đáp ứng đủ các chỉ tiêu và khả năng phù hợp cho việc thực hiện các hoạt động giao dịch thanh toán đối với khoản vay mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó đang chịu trách nhiệm. Nếu giá trị của hệ số biến động theo chiều hướng giảm thấp thì sẽ mang lại dấu hiệu giúp cho người cho vay hiểu rõ rằng khả năng thanh toán khoản vay của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó cũng sẽ thấp. Điều này tương đương với tình trạng phá sản mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó có khả năng đối mặt cũng sẽ cao hơn, và giá trị về nguồn lực tài chính được đánh giá thấp.

Lý do để đánh giá hệ số

Việc đánh giá hệ số này sẽ giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng thể đối với khả năng tài chính của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong bối cảnh hiện nay. Sau đó sẽ quyết định kế hoạch nên hay không nên tham gia đầu tư một cách hợp lý và hiệu quả hơn.

  • Tài chính được đánh giá tốt: Điều này phản ánh được rằng công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh tồn tại nhiều khả năng để có thể phát triển kinh doanh thành công trong tương lai. Họ sẽ đáp ứng đủ các chỉ tiêu và khả năng phù hợp cho việc thực hiện các hoạt động giao dịch thanh toán đối với khoản vay mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó đang chịu trách nhiệm. Đây là dấu hiệu giúp cho người cho vay hiểu rõ rằng khả năng thanh toán khoản vay của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó cũng sẽ cao. Điều này tương đương với tình trạng phá sản mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó có khả năng đối mặt cũng sẽ thấp hơn, và giá trị về nguồn lực tài chính được đánh giá cao.
  • Tài chính được đánh giá xấu: Điều này phản ánh được rằng công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh tồn tại ít khả năng để có thể phát triển kinh doanh thành công trong tương lai. Họ khó có thể đáp ứng đủ các chỉ tiêu và khả năng phù hợp cho việc thực hiện các hoạt động giao dịch thanh toán đối với khoản vay mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó đang chịu trách nhiệm. Đây là dấu hiệu giúp cho người cho vay hiểu rõ rằng khả năng thanh toán khoản vay của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó thấp. Điều này tương đương với tình trạng phá sản mà công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đó có khả năng đối mặt cũng sẽ cao hơn, và giá trị về nguồn lực tài chính được đánh giá thấp.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và ý nghĩa của hệ số giá trị của nó. Từ đó hy vọng những nhà đầu tư sẽ có thể tìm hiểu và đưa ra những quyết định kinh doanh đầu tư mang tính chất hiệu quả hơn.

Google search engine