Ký quỹ VSD là gì? đặc điểm và có bao nhiêu loại ký quỹ

Việc mà dạng đầu tư ký quỹ được ra đời hỗ trợ cho những đơn vị tài chính hay là các nhà đầu tư có khả năng bảo đảm quyền lợi và giá trị của mình khi mà các đơn vị không làm theo đúng với những gì đã cam kết hay những đơn vị tài chính có khả năng hồi lại khoản tài sản khi mà đơn vị làm sai hay là không đúng với cam kết từ ban đầu giữa những bên liên quan. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về ký quỹ VSD là gì? Đặc điểm và có mấy loại ký quỹ.

1. Ký quỹ vsd là gì?

Ký quỹ vsd là gì? Đây được xem là một dạng tiền gửi không có kỳ hạn hay là có kỳ hạn của một doanh nghiệp hoặc là một ngân hàng sở hữu dịch vụ gửi tiền ký quỹ dựa vào yêu cầu của pháp luật. Khoản tiền này được xem là sự bảo đảm về tài chính của doanh nghiệp với một ngân hàng và những bên có liên quan.

Nói một cách dễ hiểu thì ký quỹ hay là tiền gửi ký quỹ là một dạng gửi tiền vào ngân hàng có kỳ hạn hay là không có kỳ hạn của một tổ chức, doanh nghiệp ở ngân hàng có đưa ra dịch vụ gửi tiền ký quỹ. Ký quỹ hay là tiền gửi ký quỹ được coi là một dạng bảo đảm tài chính của những doanh nghiệp tổ chức với ngân hàng.

Khái niệm ký quỹ vsd là gì?
Khái niệm ký quỹ vsd là gì?

2. Đặc điểm của ký quỹ:

Giao dịch ký quỹ có những đặc điểm chung gồm có:

Đầu tiên đó là số tiền gửi ký quỹ đa phần sẽ là đồng VNĐ hay là đồng ngoại tệ dùng phổ biến ở thị trường chi tiết như là đồng GBP, EUR, USD.

Khoản dư ít nhất sẽ phải tùy theo những dạng của đầu tư ký quỹ.

Mức sinh lời được áp dụng với khoản tiền gửi ký quỹ được đo lường theo dạng không ký hạn hay có kỳ hạn

Một yếu tố nữa của giao dịch ký quỹ đó là quy trình ký quỹ sẽ luôn có sự gia nhập của những bên liên quan như bên cho vay, bên đi vay,…

3. Các loại ký quỹ

Ký quỹ ban đầu (Initial Margin – IM)

Ký quỹ ban đầu là khoản tiền ký quỹ ít nhất là những thành viên bù trừ cần phải đóng cho VSD với những vị thế dưới danh nghĩa TVBT dự kiến mở trước thời điểm tiến hành giao dịch, trừ những giao dịch đối ứng của cùng tài khoản đầu tư. Dựa vào những cách thức được hướng dẫn bởi VSD thì TVBT tự đo lường giá trị ký quý lúc đầu cho những vị thế kỳ vọng mở nhằm nộp cho VSD dựa vào tỷ lệ ký quỹ được công bố bởi VSD.

TVBT nộp khoản ký quỹ ban đầu qua tiền và chứng khoán tuy nhiên cần bảo đảm về tỷ lệ ký quý qua tiền ở toàn bộ giá trị tài sản ký quỹ ở từng tài khoản người dùng ở toàn bộ thời điểm không nhỏ hơn tỷ lệ ký quý qua tiền ít nhất được quy định bởi VSD và được công khai ở website thông tin của VSD.

Những loại ký quỹ vsd là gì?
Những loại ký quỹ vsd là gì?

Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP

a. Nộp ký quỹ bằng tiền

TVBT đóng tiền ký quỹ qua tiền đến tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên của VSD ở ngân hàng thanh toán

Tỷ lệ ký quỹ ở hình thức này sẽ được công khai ở website điện tư của VSD chậm trễ nhất là 2 ngày làm việc trước thời điểm sử dụng.

b. Đóng trái phiếu ở danh sách những trái phiếu có khả năng quy đổi

TVBT đóng ký quỹ qua trái phiếu chuyển giao đến với tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ dưới tên VSD dựa vào quy tắc làm tròn hàng nghìn trái phiếu chính phủ ở một mã trái phiếu nằm trong danh mục những loại trái phiếu có khả năng quy đổi thích ứng cùng một HĐTL. Khoản trái phiếu này được VSD kiểm soát riêng biệt cùng những chứng khoán còn lại.

TVBT phía người mua cần phải đóng ký quỹ ở hình thức này qua tiền mặt. TVBT ở phía người bán có khả năng nộp ký quỹ bảo đảm thực hiện qua tiền mặt hay có thể là trái phiếu ở danh mục những trái phiếu có khả năng quy đổi.

Google search engine