Crypto index fund là gì? quỹ chỉ số hoạt động thế nào?

Quỹ chỉ số hay Index fund là những quỹ tương hỗ được kiểm soát thụ động, cơ cấu hoạt động dựa vào sự sao chép hoạt động của một thông số tài chính như S&P 500 hay chỉ số bình quân công nghiệp. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về Crypto Index Fund là gì và hoạt động ra sao?

1. Index Fund là gì?

Index fund là thông số tính toán được hiệu suất của nhóm lớn tài sản có cùng loại, ví dụ như hàng hoá, cổ phiếu, trái phiếu,… và Crypto index fund là quỹ chỉ số về tiền ảo. Những thông số tìm ra giá của những sản phẩm cùng nhau hỗ trợ mọi người quản lý hoạt động thị trường cùng tư cách là nhóm.

Có những thông số với đa phần toàn bộ những tài sản và những lĩnh vực của kinh tế. Họ quản lý hiệu suất cổ phiếu có mức vốn hoá lớn hay nhỏ, trái phiếu loại đầu tư hoặc trái phiếu rác cùng toàn bộ loại hàng hoá. Những thông số quản lý ngoại tệ cùng những doanh nghiệp quốc tế.

Những nhà quản lý Index Fund hình thành danh mục tài sản cùng mục tiêu sinh lời giống như của một thông số đã chọn.

Khái niệm crypto index fund là gì?
Khái niệm crypto index fund là gì?

2. Index Fund hoạt động như thế nào?

Như đã đề cập thì Index fund là một dạng của quỹ tương hỗ. Tương tự như những quỹ tương hỗ, khi giao dịch cổ phiếu ở một quỹ chỉ số, tức là nhà đầu tư đang gộp tiền của mình cùng những nhà đầu tư khác. Cùng quỹ này thì số tiền được dùng để giao dịch danh mục tài sản sao chép hiệu suất chỉ số mục tiêu. Cổ tức, lãi cùng lãi vốn được thanh toán cho nhà đầu tư.

Bên kiểm soát quỹ chỉnh sửa tỷ trọng tài sản ở danh mục đầu tư nhằm thích hợp hơn với thông số. Nếu như vậy thì lợi tức quỹ cần thích hợp cùng kết quả vận hành của thông số mục tiêu, trước khi hạch toán ở phí quỹ.

3. Vai trò của Index Fund

Những thông số dùng những chiến thuật trọng số riêng biệt nhằm quản lý những tài sản cơ bản của chúng cùng sự chọn lựa có khả năng có ảnh hưởng lớn đến cách mà quỹ vận hành. Thông số rộng giá đo lượng giá thị trường mỗi tài sản. Tài sản có ngưỡng giá lớn hơn có tỷ trọng chỉ số cao hơn so với tài sản có ngưỡng gá nhỏ hơn. Thông số bình quân công nghiệp Dow Jones là một thông số trọng số về giá: giá ở từng cổ phiếu của từng doanh nghiệp được DJIA quản lý xác định tỷ trọng ở chỉ số.

Vai trò của Crypto index fund
Vai trò của Crypto index fund

Trong khi đó thì thông số có trọng số vốn hoá thị trường quản lý vốn hoá thị trường của từng tài sản, toàn bộ số tiền đầu tư cùng tài sản này, hoặc có thể xem đây là vốn hoá thị trường nhằm tìm ra mức thị phần tài sản này ở chỉ số. S&P 500 là thông số có trọng số vốn hoá thị trường. Giá trị này của từng doanh nghiệp có thể tìm ra ty trọng của nó ở thông số.

Lý giải cho vấn đề này, có thể hiểu được quỹ quản lý thông số trọng số giá cần phải chỉnh sửa danh mục đầu tư sở hữu thường xuyên hơn, nếu như thị trường có mức giá thay đổi, để có thể bắt kịp thông số mục tiêu. Cùng với mức tỷ trọng vốn hoá thị trường, ít cần phải giao dịch lại hơn và giữ cho quỹ thích hợp cùng với mục tiêu. Nhưng mức lãi vốn hoá cao có thể là sự ảnh hưởng lớn làm cho hiệu quả hoạt động của những thông số và bất cứ quỹ nào dựa vào nó.

Thông số có trọng số ngang nhau đưa ra cùng một thông số ở việc tính toán của nó với mỗi tài sản mà nó quản lý, không bị tác động vào giá hay mức vốn hoá thị trường lớn hay nhỏ. Với quỹ chỉ số thì điều này không mang nghĩa là sở hữu đơn lẻ nào có sự ảnh hưởng quá lớn hoặc là tích cực, tiêu cực đến hiệu suất.

Google search engine