Kinh tế tài chính là gì? Đánh giá về kinh tế năm 2021 – 2022

Hoạt động kinh tế tài chính là một yếu tố không thể thiếu và tách rời đối với một quốc gia trên thế giới. Đây là yếu tố để vận hành một đất nước phát triển với sự cấu thành của nhiều chủ thể ở bên trong. Vậy một nền kinh tế tài chính sẽ có những đặc điểm quan trọng nào? Hãy cùng phần tích những yếu tố có trong một nền kinh tế đặc trưng của một quốc gia.

1. Kinh tế tài chính là gì?

Kinh tế tài chính là sự vận động dòng tiền của tất cả đối tượng cấu thành nên xã hội. Đây là phương tiện thể hiện quá trình tổng hợp, phân phối nguồn tài chính của một nước. Kinh tế tài chính còn được thể hiện qua các quỹ tiền tệ giúp giải quyết những vấn đề trong xã hội.

Phương tiện thể hiện sức mạnh của nền kinh tế.
Phương tiện thể hiện sức mạnh của nền kinh tế.

Kinh tế nói chung được thể hiện qua rất nhiều phương diện và khía cạnh khác nhau. Trong đó, những quỹ tiền tệ là một số những đại diện được nhà nước hỗ trợ nhằm để cụ thể hóa các nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. Mặc dù tiền tệ không hẳn là tài chính, thế nhưng các tổ chức tài chính được nhà nước hỗ trợ sẽ thể hiện được các yếu tố về kinh tế.

Tài chính là một phương tiện đặc trưng thể hiện được sự vận động của nền kinh tế một cách tương đối. Thông qua việc nó là phương tiện lưu trữ, thanh toán nó thể hiện một nền kinh tế có sức mua và sự phát triển như thế nào.

2. Những yếu tố quan trọng trong kinh tế tài chính

2.1 Nguồn tài chính

Yếu tổ thể hiện được khả năng tài chính của những đối tượng bên trong xã hội đó là mức độ sử dụng và khai thác. Những yếu tố này sẽ tồn tại theo dạng tài sản vật chất hoặc dưới dạng tiền tệ, phi vật chất…. Nguồn tài chính dồi dào sẽ thể hiện được sức mua ở một mức độ nào đó. Đây chính là kết quả có được từ quá trình phân phối và sử dụng những nguồn tài chính.

Ví dụ: Đối với một hộ gia đình thi nguồn tài chính của họ sẽ bao gồm những khoảng tiền, giá trị tài sản mà họ đang nắm giữ như bất động sản, nhà cửa…

Nếu dựa theo một phạm vi lớn hơn đó thì nguồn tài chính ở đây còn tồn tại không chỉ ở khu vực trong nước mà còn mở rộng ra những khu vực bên ngoài khác nữa như vốn đầu từ ngoài nước.

2.2 Quỹ tiền tệ

Đây là những tổ chức với khả năng huy động vốn trong thị trường sau đó tiếp tục sử dụng nguồn vốn này cho các hoạt động cụ thể. Những quỹ tài chính này luôn luôn vận động và trải qua nhiều quá trình sở hữu tài sản. Để sau khi kết thúc quá trình này quỹ sẽ nhận lại một nguồn tài chính nhất định.

3. Kinh tế tài chính có những chức năng gì?

3.1 Chức năng huy động

Các chức năng quang trọng của nền kinh tế.
Các chức năng quang trọng của nền kinh tế.

Khả năng huy động một nguồn vốn trong thị trường kinh tế của đất nước. Điều này sẽ thể hiện được khả năng hỗ trợ tài chính trong một nền kinh tế. Quá trình huy động này đương nhiên phải tuân thủ các quy định chung của thị trường, nhà nước và yếu tố cung cầu.

3.2 Chức năng phân phối

Đây là một chức năng quan trọng của nền kinh tế, nó đóng vai trò tạo nên sự lưu thông về dòng tiền. Những chủ thể trong nền kinh tế tận dụng khả năng này để phân phối dòng tiền và sử dụng nó một cách phù hợp nhất.

3.3 Chức năng giám sát

Đây là một chức năng tự kiểm tra lại quá trình hoạt động của những dòng tiền trong quá trình được hình thành và sử dụng. Tính năng này sẽ tự động điều chỉnh một cách phù hợp những nguồn tài sản trong một xã hội sao cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế trong từng giai đoạn và chính sách của nhà nước.

4. Kinh tế tài chính cả nước sau khi kết thúc quý 4 2021

Tổng kết một năm với nhiều biến động và ảnh hưởng từ dịch Covid. Nền kinh tế nước ta đã ghi nhận GDP của từng quý có dấu hiệu tương đối khả quan. Cụ thể, GDP đã tăng 4.72% trong quý I, tăng 6,73% trong quý II, quy III ghi nhận một sự sụt giảm 6,02% và giai đoạn cuối năm có sự tăng trưởng 5,23%. Theo thống kê chung về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tổng giá trị tăng ở mức 2,9% đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung khoảng 14%. Những khu vực khác như công nghiệp và xây dựng chiếm 64% và dịch vụ chiếm 22%.

Nếu xét riêng chỉ trong thời gian quý IV, tình hình kinh tế của khu vực nông nghiệp đã có mức tăng đáng kể 3.17%. Về GPD chỉ trong quý 4, khả năng tiêu dùng chung đã có mức tăng khoảng 3,9% so với thời điểm này năm trước. Quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đã có dấu hiệu tăng lần lượt là 14% và 11%.

Đi sâu vào quá trình tăng trưởng của các ngành trong năm. Những số liệu thống kê cho thấy chỉ riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản nói chung. Năm 2021 là một thời điểm có sự tăng trưởng thuận lợi trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, vì những ảnh hưởng của covid đến quá trình cung ứng và chế biến là khả năng tiêu thụ hàng hóa giảm đi phần nào.

Kết quả hoạt động kinh tế trong năm 2021.
Kết quả hoạt động kinh tế trong năm 2021.

Mặc dù gặp những khó khăn trong năm 2021, nông nghiệp nói chung vẫn là chỗ dựa vững chắc của nền kinh tế khi đạt được giá trị tăng 3.19%. Điều này góp phần khá nhiều vào giá trị tăng thêm trong nền kinh tế nói chung.

5. Mục tiêu của kinh tế tài chính trong năm 2022

Theo cuộc họp đã triển khai về kế hoạch phát triển kinh tế trong 2022. Một số nội dung về kinh tế đã được đặt ra làm mục tiêu cho sự phát triển của năm sau:

Cụ thể mức GDP trong nền kinh tế rơi vào khoảng 6 đến 6.5% được cho là quá cao trong khi tình hình trong nước lại không có điều kiện để phát triển. Theo đó Uỷ ban Kinh tế đã có đề xuất giảm GDP vào khoảng từ 5,5%. Những chỉ tiêu này được xác định thông qua quá trình đo lường và phân tích tình hình kinh tế của cả nước.

Chỉ tiêu GDP trong năm 2022 đã được tính toán đến những vấn đề như khó khăn, những điểm thuận lợi do nền kinh tế đạt được. Đồng thời vẫn tổ chức những nhiệm vụ, định hướng phù hợp với khả năng phát triển của quốc giá.

Việc đưa ra chỉ tiêu GDP cao cho thấy chính phủ đang có quyết tâm lớn trong việc thực hiện các mục tiêu trong năm 2022. Ngoài sự tăng trưởng trong GDP nói riêng và kinh tế tài chính nói chung. Mức GDP bình quân thời điểm hiện tại đang nằm ở mức gần 4000 USD. Đồng thời tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế tạo – chế biến cũng đạt mức 25,6-25,7% GDP. Chỉ số tăng trưởng CPI rời vào khoảng 4%, năng suất lao động trung bình sẽ đạt mức tăng 5,6%…

Với nhiều mục tiêu được đặt ra cao trong năm mới đòi hỏi quá trình hoạt động chung của thị trường cũng phải ở mức cao. Vì thế chính phủ đang tổ chức khẩn trương những chương trình để triển khai việc phục hồi và đẩy nhanh nền kinh tế chung của cả nước. Phát triển kinh tế trong năm 2022 sẽ song song với việc phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

6. Tổng kết

Kinh tế tài chính đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia. Những phương tiện thể hiện vấn đề này rất đa dạng thông qua nhiều chủ thể mà trong đó yếu tố tài chính hay những chỉ tiêu kinh tế trong năm 2022 sẽ là phương tiện để đánh giá. Một nền kinh tế mạnh sẽ có những kết quả hoạt động hiệu quả thông qua GDP hay các chỉ số đánh giá tăng trưởng khác.

Google search engine