BSC là gì? Cách sử dụng BSC hiệu quả trong doanh nghiệp

BSC nổi tiếng với việc là công cụ đắc lực để quản lý hiệu quả việc kinh doanh, toàn diện và có liên kết chiến lược. Vậy bạn đã hiểu rõ về BSC và cách áp dụng thẻ điểm BSC trong từng lĩnh vực của doanh nghiệp bạn?

1. BSC là gì?

BSC là thẻ điểm cân bằng để thực hiện và quản lý chiến lược, liên kết tầm nhìn với các mục tiêu, biện pháp, chỉ tiêu và sáng kiến chiến lược. BSC cân bằng các biện pháp tài chính với các biện pháp thực thi liên quan đến tất cả các bộ phận khác nhau của tổ chức. 

BSC là gì? Cách sử dụng BSC hiệu quả trong doanh nghiệp
BSC là một công cụ quen thuộc trong kinh doanh

Có thể nói, BSC là một công cụ quản lý hiệu quả kinh doanh. Vì BSC tựa như một thước đo hiệu suất quản lý chiến lược được sử dụng để đánh giá và cải thiện hiệu quả kinh doanh cũng như các yếu tố nội bộ.

Tiền đề quan trọng của phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC là các thước đo kế toán tài chính mà các công ty tuân theo để theo dõi các mục tiêu chiến lược. 

2. Đặc điểm của BSC:

BSC sẽ thu thập các thông tin quan trọng, chẳng hạn như mục tiêu, phép đo, sáng kiến và kết quả. Các công ty có thể dễ dàng xác định các yếu tố cản trở hoạt động kinh doanh và vạch ra những thay đổi chiến lược được theo dõi bằng thẻ điểm BSC trong tương lai.

BSC có thể cung cấp thông tin về tổng thể công ty khi xem các mục tiêu của công ty. Một tổ chức có thể sử dụng mô hình BSC thẻ điểm cân bằng để thực hiện việc lập bản đồ chiến lược nhằm xem xét điểm giá trị được gia tăng trong một tổ chức. Một công ty cũng có thể sử dụng BSC để phát triển các sáng kiến chiến lược và các mục tiêu chiến lược. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giao các nhiệm vụ và dự án cho các lĩnh vực khác nhau của công ty nhằm tăng cường hiệu quả tài chính và hoạt động, do đó cải thiện lợi nhuận của công ty.

Mô hình BSC thẻ điểm cân bằng củng cố hành vi tốt trong một tổ chức bằng cách phân tích bốn lĩnh vực riêng biệt. Bốn khu vực này trong BSC bao gồm: học hỏi và phát triển, quy trình kinh doanh, khách hàng, tài chính. 

3. Ứng dụng của BSC trong doanh nghiệp?

Rất nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng BSC để quản lý kinh doanh và nhiều yếu tố khác. BSC cho phép thông tin được thu thập và phân tích từ bốn khía cạnh của doanh nghiệp:

BSC là gì? Cách sử dụng BSC hiệu quả trong doanh nghiệp
Mô phỏng thẻ điểm BSC
 • Học tập và phát triển: 

BSC được phân tích thông qua việc điều tra các nguồn kiến ​​thức và đào tạo. Giai đoạn đầu tiên này xử lý mức độ nắm bắt thông tin và mức độ hiệu quả sử dụng thông tin & kiến thức đó để chuyển nó thành lợi thế cạnh tranh trong ngành. Khía cạnh này của BSC đánh giá sự hài lòng và duy trì của nhân viên, cũng như hệ thống thông tin.

Quan điểm về thẻ điểm BSC trong học tập và phát triển liên quan đến việc học tập và đào tạo của nhân viên để nâng cao nguồn tri thức. Các nhà quản lý phải có khả năng xác định nơi họ nên đầu tư kinh phí để phát triển nhân sự, không chỉ thông qua đào tạo mà thông qua các chương trình cố vấn và cải thiện giao tiếp giữa các nhân viên.

Các yếu tố để đo lường bao gồm:

 • Mức độ hài lòng với công việc
 • Nhân viên luân chuyển
 • Mức độ kiến thức và kỹ năng chuyên môn
 • Cơ hội đào tạo
 • Quy trình kinh doanh: 

BSC được đánh giá bằng cách điều tra xem sản phẩm được sản xuất tốt như thế nào. Quản lý hoạt động được phân tích để theo dõi bất kỳ điểm hạn chế nào, ví dụ như sự chậm trễ, tắc nghẽn, thiếu hụt hoặc lãng phí nào. Tại khía cạnh này của BSC, doanh nghiệp có thể xem xét cách các quy trình kinh doanh nội bộ được liên kết với các mục tiêu chiến lược.

Quan điểm này trong BSC cho phép các nhà quản lý xem hoạt động kinh doanh của họ đang hoạt động tốt như thế nào dựa trên việc phân tích sản phẩm và dịch vụ của họ có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không. Các thước đo được thiết kế cẩn thận sẽ rất cần thiết để giám sát khu vực này.

Các yếu tố để đo lường bao gồm:

 • Các hoạt động trên mỗi chức năng
 • Căn chỉnh quy trình
 • Tự động hóa quá trình
 • Ý kiến khách hàng: 

BSC được thu thập để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng, giá cả và tính khả dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Tại đây, họ sẽ đưa ra phản hồi về mức độ hài lòng đối với việc trải nghiệm sản phẩm dịch vụ. Từ đó, xem xét đầu tư vào dịch vụ và giữ chân khách hàng.

Sự hài lòng của khách hàng ngày càng được đặt lên hàng đầu đối với mọi nhà tiếp thị, và là điểm mấu chốt của mọi doanh nghiệp. Các nhà tiếp thị biết rằng hiệu suất kém trong lĩnh vực này dẫn đến việc khách hàng chuyển sang các nhà cung cấp khác và nếu điều này không được giải quyết, sự sụt giảm trong tương lai có thể tiếp tục.

Các yếu tố để đo lường bao gồm:

 • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng
 • Duy trì khách hàng
 • Hiệu suất giao hàng
 • Hiệu suất chất lượng
 • Dữ liệu tài chính: 

Chẳng hạn như bán hàng, chi tiêu và thu nhập được sử dụng để hiểu hiệu suất tài chính. Các số liệu tài chính này có thể bao gồm số tiền, tỷ lệ tài chính, ngân sách hoặc mục tiêu doanh thu. Đây cũng là các thước đo như thu nhập hoạt động, khả năng sinh lời và lợi tức đầu tư. Các yếu tố đo lường có thể kể đến là: ROI, Dòng tiền & Kết quả tài chính.

Bốn yếu tố này bao gồm tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức và yêu cầu quản lý tích cực để phân tích dữ liệu thu thập được cho BSC.

4. Lợi ích của BSC:

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng thẻ điểm cân bằng BSC. Ví dụ như việc BSC hỗ trợ các doanh nghiệp tổng hợp các thông tin và dữ liệu chung vào một biểu đồ duy nhất, trong khi công cụ khác phải xử lý nhiều lần. Từ đó, BSC cho phép mọi người tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và nhân lực khi họ cần phải thực hiện các đánh giá, tài liệu để xem xét nâng cao quy trình hoạt động. 

BSC là gì? Cách sử dụng BSC hiệu quả trong doanh nghiệp
BSC mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Thẻ điểm BSC đã đưa ra cho người chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý những thông tin có giá trị về cả dịch vụ, sản phẩm, cụ thể là chất lượng công ty họ, bên cạnh việc theo dõi những hồ sơ tài chính. Bằng việc đo lường những số liệu này, chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể cung cấp cho nhân viên và các đối tác hướng dẫn và hỗ trợ. Từ đó, BSC cho phép chủ doanh nghiệp kết nối với nhân viên các mục tiêu và hành động nhằm đạt được những gì vạch ra cho tương lai. 

Lợi ích BSC phải kể đến nữa là việc nó khiến các công ty giảm tải mức độ phụ thuộc vào các quy trình – tối ưu hóa phụ. Như vậy, nếu không có BSC sẽ dẫn đến hậu quả giảm năng suất, tăng chi phí, khiến cho doanh thu thấp hơn, đồng thời có thể phá vỡ tên tuổi thương hiệu và danh tiếng của công ty.

Tóm lại, có rất nhiều lợi ích khi sử dụng thẻ điểm cân bằng BSC. Hiểu được bản chất BSC là gì cùng cách ứng dụng nó có thể mang lại những lợi thế quan trọng. Bao gồm khả năng đưa thông tin vào một báo cáo duy nhất, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên. BSC cũng cho phép các công ty theo dõi hiệu suất của họ trong dịch vụ và chất lượng ngoài việc theo dõi dữ liệu tài chính của họ. Thẻ điểm BSC cũng cho phép các công ty nhận ra và giảm bớt các yếu tố kém hiệu quả.

Tổng hợp: toptradingforex.com

Google search engine