Liquid assets là gì? Đặc điểm và phân tích loại tài sản này

Tính thanh khoản là một trong số những yếu tố quan trọng để đánh giá một khoản đầu tư hay phi vụ giao dịch có giá trị hay không. Tính thanh khoản này được áp dụng cho tài sản và phân loại chúng để các nhà quản trị lẫn nhà đầu tư dễ quản lý và đánh giá. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về liquid assets là gì, đặc điểm và phân tích về loại tài sản này.

1. Liquid assets là gì?

Liquid assets được dịch ra tiếng Việt là tài sản thanh khoản. Định nghĩa này là phương thức mà tài sản có khả năng chuyển thành tiền mặt trong ngắn hạn. Gồm có nhiều loại như tiền mặt, những dụng cụ ở thị trường tài chính tiền tệ hay những chứng khoán ở thị trường.

Những đối tượng hay tổ chức đều có thể chú ý đến việc quản lý tài sản lưu động chiếm một phần trong giá trị ròng của tài sản.

Còn khi được sử dụng ở kế toán tài chính thì liquid assets của một doanh nghiệp được báo cáo lại ở bảng cân đối kế toán được coi là tài sản lưu động (Current assets).

liquid assets
Khái niệm về liquid assets là gì?

2. Đặc điểm của Tài sản thanh khoản

Liquid assets khi ở dưới dạng tiền mặt hay tài sản có thể quy chuyển thành tiền mặt dễ dàng.

Còn ở khía cạnh thanh khoản, tiền mặt sẽ có tính thanh khoản lớn nhất do đây là mục tiêu chính yêu của đa số mọi người.

Tài sản có thể được quy đổi thành tiền mặt ở ở ngắn hạn cũng khá giống với tiền mặt do người nắm giữ tài sản có thể thuận tiện và nhanh chóng có được tiền mặt ở một phi vụ giao dịch.

Liquid assets hay được cân nhắc là tiền cũng như được coi là những khoản tương đồng với tiền mặt bởi bên nắm giữ đưa ra quan niệm rằng tài sẽ sẽ dễ dàng được quy ra tiền mặt mọi lúc mọi nơi.

Nhìn chung, phải có được các yếu tố để một liquid assets được xem là mang tính thanh khoản. Tài sản thanh khoản cần được xét trong một thị trường mang tính thanh khoản với một lượng có sẵn người mua. Quyền nắm giữ cần chắc chắn để quy đổi dễ dàng. Ở một vài tình huống, thời gian quy đổi thành tiền sẽ không giống nhau.

Những hình thức liquid assets sẽ có được tính thanh khoản cao gồm tiền mặt cùng chứng khoán vì chúng có khả năng giao dịch để chuyển sang tiền.

Những doanh nghiệp cũng có thể sử dụng những tài sản có khả năng quy đổi thành tiền mặt nhỏ hơn hoặc bằng một năm ở hình thức thanh khoản. Vì vậy mà phạm vi của liquid assets được nới rộng, gồm có những khoản cần thu và hàng tồn.

liquid assets
Đặc điểm của liquid assets

3. Liquid assets ở bảng cân đối kế toán

Về khía cạnh kế toán tài chính, trong bảng cân đối kế toàn sẽ chia liquid assets này thành 2 loại là tài sản lưu động và tài sản dài hạn có phương thức chia cấp bậc dựa vào thanh khoản.

Tài sản lưu động của doanh nghiệp được coi là tài sản mà doanh nghiệp này cần quy đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm. Tài sản lưu động có những mức thời gian quy đổi thanh khoản riêng biệt tùy theo hình thức tài sản. 

Tiền mặt là khoản tiền đúng luật pháp mà một đối tượng hay doanh nghiệp có thể dùng nhằm chi trả những khoản cần. Những khoản tương đương với tiền hay chứng khoán có thể quy đổi ra tiền mặt ở thời gian khá ngắn, thông thường là ngay lập tức ở thị trường mở. Những tài sản lưu động khác cũng có thể có hàng tồn kho và khoản cần thu.

Trong bảng cân đối kế toán thì liquid asset sẽ giảm đi mức thanh khoản trong hệ thống chia cấp bậc. Vậy thì, ở khoản tài sản dài hạn trong bảng cân đối kế toán sẽ có những tài sản không mang tính thanh khoản. Những tài sản này sẽ có khả năng đổi ra thành tiền mặt ở thời hạn trên một năm. Bất động sản, nhà xưởng, các trang thiết bị hay máy móc được phân là những tài sản không thanh khoản do cần phải tốn khá nhiều năm để quy đổi thành tiền mặt hay có khi không thể quy đổi sang tiền mặt.

Có những tài sản dài hạn, không mang tính thanh khoản hay cần phải đánh giá về khấu hao do chúng khó có thể bán ra nhằm chuyển thành tiền mặt và chúng có giá trị bị hao mòn dần khi sử dụng.

4. Phân tích liquid assets:

Khi kinh doanh, liquid assets là một yếu tố quan trọng để có thể kiểm soát được nội bộ và những thông tin từ bên ngoài. Một doanh nghiệp khi nắm giữ một phần lớn tài sản thanh khoản có khả năng thanh toán được nợ nhiều hơn lúc đáo hạn. 

Những doanh nghiệp cần phải đưa ra phương pháp kiểm soát lượng tiền ở bảng cân đối kế toán nhằm chi trả hóa đơn và kiểm soát những khoản cần chi.

Những lĩnh vực như ngân hàng sẽ sở hữu một lượng tiền và những khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp cần sở hữu nhằm đáp ứng được nguyên tắc của ngành.

Có một tỉ lệ khá quan trọng mà những nhà phân tích dùng để đánh giá về tính thanh khoản, được coi là tỷ lệ khả năng chi trả. hai trong số các tỷ lệ được sử dụng nhiều nhất là tỷ lệ thanh toán ngắn hạn và tỷ lệ thanh toán nhanh.

liquid assets
Phân tích liquid assets

5. Thị trường thanh khoản và thị trường không thanh khoản

Các đối tượng cá nhân hay doanh nghiệp đều sẽ đối mặt với thị trường không thanh khoản lẫn có thanh khoản.

Tiền mặt cần phải mang tính thanh khoản lớn và tiền sẽ được phân ra sự khác biệt của thị trường không thanh khoản và thanh khoản, tuy nhiên cũng sẽ có vài yếu tố khác.

Thị trường thanh khoản 

Liquid assets cần phải có thị trường được thiết lập mà ở đó có đầy đủ bên mua và bên bán để tài sản có thể được quy đổi dễ dàng thành tiền mặt.

Giá cả thị trường của tài sản cũng sẽ không bị biến động quá nhiều và nhằm không làm nhỏ đi tính thanh khoản hay tính thanh khoản lớn hơn với những ai đi vào thị trường sau.

Đầu tư chứng khoán sẽ là trường hợp điển hình cho thị trường thanh khoản do số lượng bên mua và bên bán cao làm cho việc quy đổi có thể thực hiện dễ dàng thành tiền mặt.

Tính thanh khoản có thể biến đổi phụ thuộc vào hình thức chứng khoán, dựa vào vốn hóa thị trường hay giao dịch cổ phiếu bình quân.

Đầu tư ngoại hối cũng được coi là nơi có liquid assets mang thanh khoản cao nhất toàn cầu do đây là nơi mà các giao dịch chuyển đổi hàng nghìn tỷ Đô la mỗi ngày, làm cho không một ai tác động đến tỷ giá hối đoái.

Liquid assets còn được thấy ở những thị trường khác như nợ thứ cấp hay hàng hóa.

Thị trường không thanh khoản

Thị trường không mang tính thanh khoản sở hữu những yếu tố riêng biệt. Các yếu tố này có thể quan trọng ở những cá nhân hay nhà đầu tư khi chia liquid assets so với những tài sản không có tính thanh khoản và đưa ra quyết định.

Vậy thì người nắm giữ tài sản có thể cần phải đồng ý với một ngưỡng giá nhỏ hơn nhằm bán ra được tài sản nhanh hơn. Yếu tố giao dịch nhanh chóng có thể sẽ tác động tiêu cực đến thị trường và thanh khoản.

Một tài sản không mang tính thanh khoản cao gây tranh cãi có khả năng gồm có thu nhập cố định của mỗi người, có khả năng thanh lý hay giao dịch mà không chủ động bằng.

Lời kết

Và đó là những thông tin về liquid assets là gì mà bạn cần quan tâm. Trên thị trường kể cả ở lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư tài chính thì tài sản thanh khoản là một yếu tố quan trọng để nhà đầu tư đưa ra được quyết định phù hợp và nhà quản trị có thể kiểm soát tài sản.

Google search engine