Stop limit là gì và cách hoạt động của stop limit thế nào?

Hành động quản trị nguồn vốn và quản trị rủi ro khi đầu tư là yếu tố mà những nhà đầu tư cần quan tâm hàng đầu do thị trường thay đổi liên tục và khó có thể khẳng định giá có dịch chuyển như kỳ vọng hay không. Lệnh Stop limit là một dụng cụ hỗ trợ tốt cho những nhà đầu tư. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về lệnh Stop limit là gì và cách hoạt động của Stop limit.

1. Lệnh stop limit là gì?

Stop limit hay lệnh giới hạn dừng là một loại lệnh mà hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch một dạng tài sản tại một ngưỡng giá được định ra từ đầu.

Chi tiết thì lệnh Stop limit là sự liên kết giữa hai loại lệnh là lệnh giới hạn và loại lệnh dừng, trong đó thì:

Lệnh stop order hay lệnh dừng có tính năng đặt ra một lệnh giao dịch mua bán giới hạn khi mà giá đạt ức đã được thiết lập từ đầu.

Lệnh giới hạn thực hiện việc giao dịch ở một ngưỡng giá cụ thể.

Stop limit là một dạng lệnh giao dịch có điều kiện được cài đặt ở một mức thời gian cụ thể cùng mục tiêu giảm thiểu vấn đề khi thực hiện đầu tư. Khi ra những lệnh giới hạn dừng và chạm mức giá kích hoạt, lệnh giới hạn được thiết lập tự động, ngay cả khi đăng xuất hoặc là không trực tuyến.

Lệnh stop limit là gì?
Lệnh stop limit là gì?

Ở dạng lệnh stop limit có 2 dạng giá quan trọng gồm có Limit Price và Stop Price, trong đó thì:

Stop Price là ngưỡng giá để sàn tiến hành ra lệnh giới hạn của nhà đầu tư

Limit Price là ngưỡng giá đặt lệnh được thiết lập bởi người dùng.

Tuy là không có bất cứ yêu cầu nào về việc cài đặt mức giá với lệnh giới hạn và lệnh dừng. Ở thực tế thì có thể cài đtawj mức giá của 2 lệnh ngang nhau. Nhưng bình thường thì người ta quy định như sau:

Tình huống dùng lệnh bán: Stop price > Limit Price

Tình huống dùng lệnh mua: Stop price < Limit Price

Chi tiết thì ngưỡng chênh giữa hai ngưỡng giá bao nhiêu sẽ được xác định bởi nhà đầu tư. Sau khi xem qua những yếu tố thị trường, sự thay đổi và ngưỡng rủi ro, sinh lời mà có thể chấp nhận được, người dùng sẽ cài đặt giá với mỗi dạng lệnh riêng biệt.

2. Hướng dẫn cách đặt lệnh stop limit trên Binance

Đa phần ở những hệ thống giao dịch của những sàn đều hỗ trợ lệnh Stop limit để tạo ra điều kiện cho những hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân trong đó có cả Binance, một trong số các sàn đầu tư tiền ảo có mức vốn hoá cao nhất ngày nay.

Bên cạnh đó thì sàn có giao dịch thân thiện với người dùng, hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành giao dịch một cách đơn giản, để tiến hành đặt lệnh thì phải biết cách hoạt động của Stop limit như sau:

Cách hoạt động của lệnh stop limit
Cách hoạt động của lệnh stop limit

Bước 1: thực hiện đăng nhập vào sàn Binance và xác định cách thức giao dịch

Bước 2: xác định cặp tiền cần mua bán, khi lướt xuống sẽ thấy phạm vi đặt lệnh, sau đó chọn vào Stop limit.

Bước 3: điền vào các thông tin cần gồm có mức giá

Stop: giá khởi động dạng lệnh giới hạn

Limit: ngưỡng giá mà khởi động lệnh mua hay bán

Số lượng: số tiền mà nhà đầu tư cần giao dịch.

Bước 4: xem lại các thông tin và xác nhận thực hiện giao dịch

Sau khi thực hiện ra lệnh giới hạn dừng thì sẽ nhìn ra một dòng thông báo xác minh, người dùng có thể kéo xuống và quản lý những kênh hiện đang mở.

Chú ý: lệnh giới hạn dừng chỉ có thể được thực hiện khi mà giá chạm đến ngưỡng giá dừng, lệnh giới hạn chỉ được tiến hành khi mà mức giá thị trường chạm ngưỡng giới hạn. Vài lúc có thể mắc phải việc giá giảm nhanh và lệnh giới hạn dừng bị bỏ qua và khó có thể lấp đầy được, khi đó thì có thể phải dùng những lệnh thị trường nhằm thoát khỏi những giao dịch nhanh chóng.

Google search engine