Phân tích giá trị ròng của từng chủ thể trong nền kinh tế

Tài sản ròng đối với từng chủ thể trong một nền kinh tế, xã hội đều có một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, để hiểu rõ về bản chất của tài sản ròng thì không phải ai cũng nắm được khái niệm quan trọng này. Tài sản ròng của công ty là gì? Liệu một doanh nghiệp có được doanh thu tốt thì tài sản ròng sẽ cao có đúng hay không? Hãy cùng giải đáp những vấn đề xoay quanh tài sản ròng trong nội dung dưới đây.

Tài sản ròng là gì?

Thường khi nhắc tới tài sản ròng thì đa số mọi người đều nghĩ ngay tới những giá trị hiện hữu như tiền, tài sản, vật chất… Tuy nhiên giá trị tài sản ròng tồn tại trong cả lĩnh vực phi tài chính và dạng tài sản tài chính. Cụ thể đối với lĩnh vực tài chính thì tài sản ròng ở đây có thể kể tới là xe ô tô, bất động sản, các khoản đầu tư hoặc những loại hình tài sản mà mình đang sở hữu mà có thể quy đổi thành tiền hoặc tương đương tiền. Trong đó có những loại tài sản như các khoản nợ chưa thu hồi hay những khoản chưa thanh toán khi đi vay, nợ bạn bè…

Giá trị ròng của công ty
Giá trị ròng của công ty

Đã là một chủ thể trên thị trường thì bất cứ ai cũng sẽ còn tồn tại tài sản ròng. Đây là một phương tiện được sử dụng để đánh giá tiền bạc và giá trị mà minh đang có. Tài sản ròng có ý nghĩa quan trọng dù là đối với doanh nghiệp hay cá nhân mà còn có cả chính phủ. Toàn bộ quốc gia đều sẽ có tồn tại tài sản ròng riêng.

Phân loại những tài sản ròng

Đối với cá nhân cá nhân

Tài sản ròng của cá nhân chính là tổng giá trị của tài sản sau đó trừ đi cho tất cả các khoản nợ cần phải thanh toán.

Đặc biệt đối với các cá nhân, giao dục, ngoại ngữ, bằng cấp là một loại tài sản vô hình có một tác động không nhỏ đến tài sản dạng tài chính tuy nhiên nó lại không được xét là một dạng tài sản ròng bởi khả năng quy đổi thành tiền của nó là không thể ước lượng.

Cụ thể, những loại tài sản ròng của các cá nhân có thể kể đến như trang sức, tiền mặt, vàng bạc, các khoản tiền cho vay, tiền tiết kiệm, những khoản hưu trí… Những khoản nợ của các cá nhân sẽ bao gồm những khoản cần phải trả trong đó có những khoản vay cá nhân, vay tiêu dùng…

Giá trị ròng của công ty

Giá trị ròng của một tổ chức kinh doanh.
Giá trị ròng của một tổ chức kinh doanh.

Đối với cá nhân thì giá trị ròng sẽ bao gồm cả những yếu tố đã đề cập tới ở phía trên. Vậy giá trị ròng của công ty là gì? Giá trị ròng của một tổ chức sẽ được thể hiện thông qua số sách tại phần giá trị của vốn chủ sở hữu riêng. Net Worth chính là giá trị xuất hiện trong báo cáo tài chính và dựa vào hai yếu tố đó là nợ và giá trị của tài sản.

Ngoài những nội dung thể hiện giá trị ròng trong bảng cân đối, nếu tài sản ròng vượt quá số vốn của những cổ đông đang có thì giá trị đó hiện tại sẽ bị âm bởi cô đông sẽ bị lỗ bởi sự sụt giảm về mặt giá trị của tài sản khi mà trong thực tế giá trị của số sách lớn hơn.

Đối với chính phủ của một quốc gia

Hai yếu tố nợ và tài sản cũng tồn tại trong thống kê kế toán được xây dựng trong quá trình chính phủ hoạt động. So với chính phủ thì tài sản ròng là một công cụ đánh giá khả năng tài chính của một bộ máy vận hành hoạt động của đất nước.

Giá trị tài sản ròng đối với quốc gia

Đối với một quốc gia thì tài sản ròng sẽ bao gồm tất cả những yếu tố trên cộng lại với nhau gồm có tài sản ròng chính phủ, cá nhân hoạt động, cư trú trong một quốc gia, những doanh nghiệp, công ty hoạt động trong khu vực đất nước đó. Giá trị này sẽ cho thấy được khả năng tài chính của một đất nước.

Google search engine