Lệnh MP là gì? Cách sử dụng lệnh MP để đầu tư hiệu quả

Những nhà đầu tư mới khi tham gia chứng khoán thường thắc mắc lệnh MP là gì? Các vấn đề liên quan đến lệnh MP là bí quyết để thành công sinh lời khi tham gia chứng khoán. Gia nhập thị trường chứng khoán, bạn cần biết cách sử dụng và đặt lệnh MP hiệu quả nhất.

Tìm hiểu lệnh MP là gì?

Lệnh MP (viết tắt của Market Price) hay được gọi là lệnh thị trường, lệnh mua hay bán tại mức giá tốt nhất tại thời điểm thị trường hiện tại. Có nghĩa là mua tại nơi có giá bán thấp nhất, bán thì sẽ thực hiện tại giá mua cao nhất trên thị trường hiện tại.

Lệnh MP sẽ được mở ngay khi được nhập vào hệ thống khi có lệnh LO đối ứng. Nhà đầu tư sẽ không được nhập MP vào hệ thống khi chưa có thiết lập lệnh giới hạn đối ứng với phần chứng khoán hiện có.

lệnh MP là gì
Tìm hiểu lệnh MP là gì rất cần thiết khi tham gia chứng khoán

Lệnh MP khớp lệnh gộp ở nhiều bước giá. Nếu sau khi được khớp lệnh tại mức giá tốt nhất mà vẫn còn 1 số khối lượng chưa khớp lệnh thì sẽ được tiếp tục khớp hết các mức giá tốt nhất. Các khớp lệnh sẽ được thực hiện đến khi hết khối lượng đã đặt của nhà đầu tư.

Trường hợp giá khớp lệnh cuối là giá trần thì lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc sẽ chuyển đổi thành lệnh giới hạn ở giá sàn. Lệnh thị trường MP sẽ hủy nếu không có đặt lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm đã nhập lệnh trên hệ thống.

Tóm tắt quá trình khớp lệnh của lệnh thị trường MP

Lệnh thị trường MP sẽ được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục tại sàn HOSE. Trình tự khớp lệnh của lệnh thị trường MP cũng không quá phức tạp. Để hiểu rõ trình tự này, bạn có thể theo dõi tóm tắt này. Sẽ có 2 trường hợp khớp lệnh xảy ra khi bạn đặt lệnh MP. Cụ thể các trường hợp đó là:

2.1. Khi không có lệnh đối ứng

Trường hợp không có lệnh đối ứng tức là rao bán mà không có người mua hoặc đang muốn mua mà không có người bán. Lúc này thì lệnh MP sẽ bị hủy. Bạn có thể tìm hiểu lại thị trường để bắt đầu đặt lệnh lại. 

2.2. Khi có lệnh đối ứng

Khi có lệnh đối ứng xuất hiện, lệnh MP sẽ được khớp lệnh. Xét lúc có giá tốt nhất, tức là ai bán giá thấp hơn, ai mua giá cao hơn thì bắt đầu khớp lệnh. Mức giá mua hoặc bán tốt nhất sẽ được khớp lệnh đến khi kết thúc hết lệnh. Lượng MP còn lại sẽ chuyển sang lệnh LO nếu không khớp lệnh hết.

Vì thế, khi sử dụng lệnh, bạn cần chú ý xem thị trường và các lệnh đối ứng. Hiểu được nguyên tắc khớp lệnh thì sẽ dễ dàng sử dụng lệnh thị trường MP hiệu quả.

2.3. Cách để đặt lệnh MP

Nhiều người khi hiểu rõ lệnh MP là gì nhưng cũng còn băn khoăn vì chưa rõ cách đặt lệnh. Thật ra, đặt lệnh MP khá đơn giản, chỉ cần bạn quan tâm về tính chất, cách hoạt động của lệnh. Trước khi đặt các lệnh chứng khoán, chúng ta cần thực hiện theo hướng dẫn sau.

lệnh MP là gì
Biết đặt lệnh MP sẽ giúp nhà đầu tư thu nhiều lợi ích

– Khi nhập vào hệ thống để giao dịch, lệnh MP mua sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất. Còn lệnh MP bán sẽ thực hiện tại mức giá mua cao nhất trên thị trường hiện tại. Nếu khối lượng đặt của lệnh MP chưa thực hiện được hết thì lệnh MP được coi là một lệnh mua tại mức giá bán cao hơn. Ngược lại, nó được xem là lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn hiện có trên thị trường. Nó sẽ tiếp tục so khớp nếu thị trường tiếp tục biến động.

– Nếu khối lượng lệnh còn nhưng không khớp nữa do khối lượng bên đối ứng đã hết thì lệnh MP mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn so với giá khớp cuối cùng của một đơn vị yết giá. Và tương tự, lệnh MP bán sẽ được chuyển đổi thành lệnh giới hạn bán thấp hơn so với giá khớp cuối cùng của đơn vị yết giá.

– Trường hợp giá được khớp cuối là giá trần với lệnh MP mua hoặc đó là giá sàn với lệnh MP bán thì lệnh MP sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua ở tại giá trần hoặc giới hạn bán ở giá sàn.

Mục đích khi sử dụng lệnh MP

Lệnh MP được sử dụng trong trường hợp giao dịch đang khớp lệnh liên tục. Áp dụng lệnh này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ để đặt lệnh, tạo nên sự linh hoạt trong các đợt giao dịch có khớp lệnh liên tục. Đây là một lệnh có thể đem khá nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Bạn đừng bỏ qua lệnh này khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán hiện nay.

Lúc nào nên sử dụng lệnh MP?

Lệnh MP thích hợp cho nhà đầu tư trong lúc đua lệnh. Đây là cách thể hiện bạn muốn khớp lệnh trong phiên khớp lệnh liên tục. Bạn chấp nhận mua giá cao hoặc bán giá thấp. Lệnh MP mua thường sẽ sử dụng khi bạn mua đuổi vì bạn chắc chắn rằng cổ phiếu sẽ tăng lên. Lệnh MP bán sẽ sử dụng khi bạn muốn bán tháo vì bạn nghĩ cổ phiếu sẽ giảm giá mạnh.

Lệnh thị trường rất thuận tiện cho nhà đầu tư khi đặt lệnh. Bởi chỉ cần đưa khối lượng, không cần đưa giá cụ thể và lệnh sẽ ưu tiên thực hiện trước lệnh LO (lệnh giới hạn).

Các lưu ý khi dùng lệnh MP

Lệnh thị trường MP có đặc điểm là nhà đầu tư chấp nhận mức giá thị trường mới đặt lệnh. Vì thế, lệnh được thực hiện không đặt ra mức giá cụ thể nào. Lệnh MP sẽ khớp với giá tốt nhất trên thị trường, nhà đầu tư cần cẩn thận trước khi sử dụng.

Có một vấn đề tiếp theo nữa là hệ thống giao dịch sẽ có độ trễ nhất định khi xử lý lệnh. Do đó, lệnh MP có thể sẽ bị từ chối. Trường hợp này xảy ra khi giao dịch chưa hoàn thành quá trình khớp lệnh định giá mở cửa hoặc lúc hệ thống chuẩn bị dữ liệu tại thời gian đầu của phiên giao dịch.

lệnh MP là gì
Đặt lệnh thị trường MP là nhà đầu tư chấp nhận mức giá thị trường 

Sự khác nhau của lệnh MP và lệnh giới hạn (LO)

Để đầu tư thuận lợi thì ngoài biết rõ lệnh MP là gì thì cũng cần hiểu rõ và phân biệt lệnh MP và LO. Lệnh thị trường MP hay lệnh LO đêu đóng vai trò rất quan trọng khi tham gia thị trường. Vì thế, nhà đầu tư cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng. Cụ thể, cần hiểu rõ:

– Lệnh thị trường MP có thể sử dụng trong thời gian khớp lệnh xảy ra liên tục. Giá khớp lệnh thì không cần đặt ra giá cụ thể. Giá sẽ được khớp với các mức giá tốt nhất có trên thị trường. Lệnh thị trường được đặt thì nhà đầu tư phải ghi MP tại trường mức giá. Lệnh này sẽ tự động hủy nếu không có mặt lệnh giới hạn đối ứng khi nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

– Lệnh giới hạn LO được sử dụng trong tất cả các đợt khớp lệnh khi diễn ra. Mức giá khớp lệnh được đặt ở mức giá cụ thể. Lệnh chỉ khớp ở mức giá bằng hoặc là tốt hơn giá giới hạn mà nhà đầu tư đặt ra.

Khác nhau cơ bản của lệnh thị trường và lệnh giới hạn chính là thời điểm đặt lệnh và mức giá khớp lệnh. Bạn cần chú ý mục đích đầu tư để đặt lệnh sao cho phù hợp.

Trên đây là thông tin liên quan đến lệnh thị trường MP. Bạn đã nắm rõ lệnh MP là gì và cách sử dụng, ý nghĩa của lệnh thì bạn sẽ có phương án đầu tư chứng khoán hợp lý hơn. Sàn giao dịch chứng khoán thật sự là thế giới rộng lớn nhiều lợi ích mà bạn nên cân nhắc tham gia. Khi hiểu thật sự, bạn sẽ ngày càng có kinh nghiệm, đầu tư hiệu quả hơn!

Tổng hợp: toptradingforex.com

Google search engine