Kusama là gì và đánh giá có nên giao dịch KSM hay không?

Kusama tuy là một dự án đã có mặt trên thị trường được khoảng 3 năm, kể từ tháng 5 năm 2019, đây là một mạng Polkadot song song, được hình thành qua việc dùng một cơ sở mã và cùng một cơ cấu, tuy nhiên vận hành nhanh hơn khi so sánh cùng Polkadot. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về KSM là gì, giao dịch KSM như thế nào và có nên đầu tư không?

1. Kusama (KSM) là gì?

Kusama là một mạng Canary của Polkadot, đây là giao thức tìm hiểu và cải tiến các cộng đồng trải nghiệm. Mục tiêu chính là để hỗ trợ cho các nhà sáng lập trải nghiệm và thực hiện Parachains ở Polkadot hay trải nghiệm cách tính năng Governance và staking.

Giới thiệu về Kusama và giao dịch KSM
Giới thiệu về Kusama và giao dịch KSM

2. Token KSM là gì?

KSM là đồng tiền được phát hành bởi Kusama, đây được xem là token cấp năng lượng cho đa phần những cơ cấu ở mạng Kusama. Những nhà đầu tư đã giao dịch KSM của Polkadot có thể nhận lại được số lượng coin thích ứng ở mạng Kusama.

3. Token KSM được dùng để làm gì?

Governance: đây là nơi mà những người gia nhập có khả năng quản trị những bản cập nhật và chỉnh sửa giao thức.

Staking: đây là nơi mà những token được stake a nhằm chắc chắn rằng mạng bảo đảm an toàn. Do các validator tốt được nhận thưởng và các yếu tố xấu mất tiền stake.

Bonding: đây là nơi những Parachain mới được hỗ trợ từ những bonding token

Fee: nhằm chuyển tin nhắn qua những Parachain.

4. Giao dịch KSM như thế nào?

Holder DOT token: đưa ra đồng token KSM với bất cứ ai ở trước đây đã giao dịch DOT ở đợt ICO. Các đối tượng có DOT có thể đi theo những chỉ dẫn nhằm yêu cầu KSM thích ứng không có thời gian nhằm yêu cầu KSM.

Bug bounty program: trao thưởng cho bất cứ ai tìm ra lỗi ở mã Kusama.

Validator: staking rewảd khi vận hành ode validator.

Đề xuất kho khạc: khi có một dự án và làm gia tăng giá trị của hệ thống, có thể gửi các đề xuất kho bạc.

Nominator: khái niệm này ở Kusama có vị trí như là đầu tư thụ động qua việc uỷ quyền KSM của họ với khoảng 16 validator. Họ có được khoản thưởng cho việc này.

Giao dịch KSM: phương thức đơn giản nhất đó là giao dịch KSM ở những sàn có niêm yết.

Giao dịch KSM như thế nào?
Giao dịch KSM như thế nào?

5. Tương lai của Kusama và token KSM

Kusama còn hơn cả Polkadot: dự án này được sử dụng nhằm làm điểm tựa cho những dự án phát triển trước thời điểm được giới thiệu ở Polkadot. Tuy nhiên có thể là có nhiều dự án đi theo hướng đơn giản là tiếp tục ở Kusama. Sự phát triển ngày càng sáng tạo và nhanh hơn, mức phí của một Parachain dự kiến là nhỏ hơn nhiều so với Kusama

Vốn: tiềm năng vốn cực kỳ mạnh mẽ được nhận ở Polkadot và Kusama. Có khá đa dạng động tiền ảo có mức vốn hoá cao dựa vào Substrate, làm cho chúng thích ứng với Kusama cùng với bất cứ thứ gì có dính đến Polkadot.

Việc ứng dụng đang ngày càng gia tngw và sự đi lên của những mảng như DeFi thích hợp hoàn hảo với những dự án tức là đây có khả năng phát triển mạnh mẽ ở tương lai.

6. Có nên đầu tư vào đồng KSM không?

Nếu người dùng có theo dõi và quan sát tài chính phi tập trung DeFi thì có thể biết được rằng mức giá của Kusama có khả năng nhỏ hơn ngưỡng có thể.

Cân nhắc về ngưỡng vốn hoá thị trường tiềm năng vào năm 2017 với toàn bộ những đồng tiền tuy là không có nhiều sự chấp thuận. DeFi đang mở ra sự đồng ý lớn của tiền ảo.

Phạm vi tiếp xúc và những hệ thống được đề ra nhằm cải tiến dự án này với công chúng. Kusama cùng Polkadot là trung tâm với những dự án cải tiến mới đó do chúng hỗ trợ cho dự án mở rộng dễ dàng hơn.

Qua các thông tin này có thể kỳ vọng vào một đợt lên giá mới cho dự án KSM. Nhưng đây là các thông tin tổng hợp và tổng quan do đó trước khi ra quyết định đầu tư cung cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Google search engine