Định chế tài chính là gì và vai trò của định chế tài chính

Định chế tài chính là một chính sách quan trọng và quen thuộc ở thị trường tài chính, kinh doanh. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ về khái niệm và vai trò của những hình thức định chế tài chính trong một nước. Bài viết sẽ đưa ra các thông tin về định chế tài chính là gì cũng như một số bài tập định chế tài chính để hiểu rõ hơn.  

1. Định chế tài chính là gì?

Định chế tài chính được xem là thể chế, hình thức doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân được hình thành dựa vào pháp luật, tiến hành những hoạt động kinh doanh có dính đến những tài sản tài chính như gửi tiết kiệm, cho thuê, vay, gửi tiền ngân hàng, phát hành và trực tiếp kiểm soát những cách thức chi trả, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, bảo hiểm,….

Nếu như nhìn theo một hướng khác thì các định chế tài chính được xem là các đơn vị đo lường trung gian giữa bên vay vốn và bên tiết kiệm, hoạt động qua việc kêu gọi và huy động tiền vốn, có thể là những định chế tài chính khác như là các doanh nghiệp tín dụng hay những ngân hàng,… hay là không có những hoạt động ký thác như là doanh nghiệp đầu tư, môi giới, quỹ lương hưu, bảo hiểm nhân thọ,…

 Khái niệm định chế tài chính là gì?
Khái niệm định chế tài chính là gì?

 Nhưng hiện nay thì giới hạn giữa các định chế không ký thác cùng với các định chế ký thác sẽ không có nhiều yếu tố khác biệt. Những định chế này có thể đưa ra đa dạng hơn những dịch vụ tài chính như trước đây đã từng cung cấp.

Ví dụ như ngân hàng cùng với những định chế về tiết kiệm có thể cung cấp môi giới các dịch vụ về bảo hiểm, chứng khoán,… còn những doanh nghiệp môi giới có thể đầu tư tài sản của người dùng với những chứng chỉ tiền gửi ngân hàng.

2. Bài tập định chế tài chính

Dưới đây là một số những bài tập định chế tài chính để tham khảo và làm quen:

Một doanh nghiệp phát hành ra trái phiếu quy đổi giá trị là 1 triệu VNĐ và đang được giao dịch ở thị trường với ngưỡng giá 1, 100,000 VNĐ. Trái phiếu này được quy đổi ra thành cổ phiếu thường ở ngưỡng giá 12,500 VNĐ từng cổ phiếu. Vậy thì trái phiếu quy đổi này được chuyển thành bao nhiêu cổ phiếu thường.

Thương phiếu được giao dịch ở thị trường thứ cấp cách thời điểm đáo hạn là 60 ngày cùng mức sinh lời chiết khấu ngân hàng là 8,5%. 20 ngày kế tiếp thì nó được bán lại cho nhà đầu tư với mức lợi suất 8%. Vậy thì lợi suất ở kỳ sở hữu người dùng là bao nhiêu?

Các bài tập định chế tài chính
Các bài tập định chế tài chính

3. Định chế tài chính có vị trí quan trọng thế nào với nền kinh tế?

Cắt giảm mức phí khi giao dịch

Từ các định chế tài chính đó mà những bên tiết kiệm là các đối tượng đầu tư sẽ có thể cắt giảm được những khoản phí giao dịch gồm: phí tiến hành giao dịch, phí tìm kiếm thông tin, khoản chênh lệch về phí được áp dụng,…

Cắt giảm những nguy cơ đối với nhà đầu tư

Các dạng của định chế tài chính cũng như những sản phẩm có mặt ở thị trường khá nhiều. Nhà đầu tư có khả năng đầu tư ở một hay đa dạng những danh mục thích hợp với nhu cầu của mình từ sự tư vấn của những định chế tài chính, qua đây sẽ giảm đi yếu tố về rủi ro cho người dùng.

Tạo lập cơ chế thanh toán

Bên cạnh việc đưa ra những giải pháp tài chính thì một vài định chế tài chính còn có nhiệm vụ đưa ra các cách thức và phương thức thanh toán, điển hình ở đây là những ngân hàng cùng giao dịch online, giao dịch trả thẻ mà không dùng tiền mặt. 

Chính cơ cấu chi trả linh động này đã hỗ trợ cho thị trường hoạt động một cách hiệu quả, nhanh chóng và có một vai trò quan trọng ở thời gian giao dịch số như hiện tại.

Định chế tài chính có 2 loại

Định chế tài chính ở thị trường được phân ra làm 2 dạng chủ yếu gồm có định chế tài chính bán trung gian và trung gian.

Google search engine