Tài sản ngắn hạn là gì? Các ví dụ về tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn là một trong những yếu tố tác động rất nhiều tới một quá trình hoạt động của doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh, sản xuất. Tài sản ngắn hạn là toàn bộ những giá trị tồn tại dưới nhiều dạng vật chất có khả năng chuyển đổi thành tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt có chiếm tới một tỷ lệ rất lớn trong toàn bộ quá trình sản xuất của một mô hình kinh doanh. Trong nội dung này hãy cùng tìm hiểu những ví dụ tài sản ngắn hạn trong một mô hình kinh doanh thông thường.

Tài sản ngắn hạn là gì?

Các doanh nghiệp trên thị trường kinh tế đề sẽ có tồn tại những loại tài sản ngắn hạn thuộc quyền sử dụng, quản lý của chính những tổ chức kinh doanh đó. Những loại tài sản ngắn hạn sẽ có khả năng luân chuyển, sử dụng, khả năng thu hồi vốn trong một giai đoạn kinh doanh không kéo dài quá 1 năm. Nếu nhận định dưới góc nhìn vật chất thì tài sản có thể được phân thành nhiều loại trong đó có hàng hóa, vật tư, tiền, vàng, những khoản nợ, các dạng đầu tư trong ngắn hạn.

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là gì?
Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là gì?

Những loại tài sản ngắn hạn này nhìn chung đóng một vai trò không thể thiếu bởi các tổ chức kinh doanh thường xuyên sử dụng các loại tài sản này trong quá trình hoạt động. Những loại tài sản được xếp vào ngắn hạn sẽ được sử dụng cho việc chi trả các chi phí khác phát sinh trong giai đoạn doanh nghiệp vận hành. Ngoài ra, những loại tài sản ngắn hạn cũng chính là một thước đo quan trọng đối với tình hình thực tế của doanh nghiệp trên thị trường

Những loại tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp

Tài sản ngắn hạn của một tổ chức có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau tùy vào mô hình kinh doanh. Trong đó có 1 vài ví dụ tài sản ngắn hạn tiêu biểu dễ nhận thấy như:

Cổ phiếu

Trái phiếu

Tiền

Các khoản đầu tư ngắn hạn

Hiện vật có giá trị.

Các ví dụ tài sản ngắn hạn cụ thể:

Có những loại tài sản ngắn hạn nào?
Có những loại tài sản ngắn hạn nào?

Tiền và những khoản tương đương tiền là những giá trị được xuất hiện trong bảng kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện cân đối thống kê. Trong đó các loại tài sản này sẽ thuộc vào nhóm những tài sản có tính thanh khoản cao trong đó có bao gồm những khoản đầu tư ngắn hạn, dưới 1 năm. Những khoản đầu tư này có thể chuyển đổi thành tiền trong nhiều thời điểm và có tồn tại rủi ro giá bị thay đổi theo hướng giảm sút.

Những khoản nợ cần phải thu hồi là những khoản tiền mà khách hàng chưa chi trả cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh. Những khoản nợ này đã được xuất hóa đơn những doanh nghiệp chưa nhận được tiền.

Chi phí trả trước là những loại tài sản được thể hiện bằng tiền trả trước cho doanh nghiệp hoặc có thể được trả tại một kỳ hạn ở tương lai. Đây chính là lý do mà nó được tính như một loại tài sản thông thường của doanh nghiệp. Ví dụ như các dạng hợp đồng thuê mặt bằng, thuê phòng thường được thanh toán trước trong một khoản thời gian.

Những cách xác định tài sản ngắn hạn

Đối với việc xác định những loại tài sản ngắn hạn của một tổ chức kinh doanh, người thực hiện kế toán cần phải lưu ý những vấn đề như:

Việc xác định giá trị của tài sản ngắn hạn thông thường chỉ được thực hiện tính giá tiền khi đó là ngoại tệ. Bởi vì trong tình huống này, tài sản sẽ được tính vào một dạng hàng hóa đặc biệt mà những đơn vị có thể sử dụng để giao dịch, mua bán.

Bên cạnh đó, những khoản tiền phải thu của khách hàng cũng không cần phải tiến hành xác định giá trị của tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên trong những tình huống thu hồi các khoản nợ khó đòi, những người làm kế toán cần phải lập là một khoản dự phòng một giá trị cao hơn đối với tài sản trong thực tế.

Google search engine