CE là gì? Cách tính và cách để phân tích CE chứng khoán

CE là một khái niệm xuất hiện khá thường xuyên trong quá trình đầu tư chứng khoán. CE là mức giá thể hiện ngưỡng giá lớn nhất 1 cổ phiếu có khả năng chạm đến ở phiên giao dịch, giá CE được phản ánh qua màu tím ở bảng điện tử và dùng phổ biến ở những mã cổ phiếu. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về CE là gì? Cách tính và phân tích CE chứng khoán thế nào?

1. CE trong chứng khoán là gì?

CE là tên của ngưỡng giá lớn nhất một cổ phiếu mà nhà đầu tư có quyền ra lệnh giao dịch mua bán ở trong phiên giao dịch. CE là cách viết ngắn của Celling hay là giá trần, một vài cổ phiếu có mức giới hạn biên độ giá ở từng phiên giao dịch, nếu giá cổ phiếu gia tăng hết biên độ ở phiên hôm đó thì người ta gọi là giá tím hay giá trần.

Giá trần là mức giá biến động liên tục theo mỗi ngày giao dịch cùng với những ngưỡng giá riêng biệt. Do đó để có thể biết được một cách cụ thể thì nhà đầu tư cần quan sát bảng giá thường xuyên.

2. Cách tính giá CE trong chứng khoán

Mức giá CE khi giao dịch chứng khoán có vai trò quan trọng để gia tăng lợi nhuận với những nhà đầu tư khi có được quyết định giao dịch cổ phiếu đúng lúc. Nhằm sử dụng và phân tích CE chứng khoán tối ưu thì phải biết các tính giá CE.

Giá CE được đo lường dựa vào 2 chỉ số gồm có giá tham chiếu và mức độ biến động

Công thức tính CE: 

Giá CE = Giá tham chiếu + biên độ giao động

Giá tham chiếu được xem là mức giá có màu vàng ở bảng thông tin điện tử.

Yêu cầu về cách đo lường giá tham chiếu của sàn HOSE và HNX là ngưỡng giá đóng cửa của cổ phiếu được quy định ở trong ngày giao dịch trước đó. Với sàn giao dịch Upcom thì giá tham chiếu được đo lường là bình quân những ngưỡng giá giao dịch lô chẵn khớp lệnh của giao dịch trước đó.

Cách tính và phân tích CE chứng khoán
Cách tính và phân tích CE chứng khoán

3. Ý nghĩa và cách vận dụng CE trong chứng khoán

Có nhiều nhà đàu tư khi mới gia nhập thị trường giao dịch sẽ thắc mắc về việc vì sao cần có quy định ngưỡng giá trần khi đầu tư. Dưới đây là 2 ý nghĩa quan trọng mà CE đem lại ở thị trường đầu tư chứng khoán.

Hỗ trợ bình ổn thị trường: các yêu cầu về ngưỡng giá CE sẽ tránh khỏi việc mà bên bán đẩy giá lên cao và hiện ra đa dạng ngưỡng giá riêng biệt với một mã cổ phiếu. Điều này hỗ trợ bình ổn và giữ thị trường cân bằng.

Hình thành nên sự nhất quán, rõ ràng và cân bằng: không có yêu cầu nào về mức giá CE sẽ làm cho nhà đầu để giá thả nổi, làm cho giá đây lên xuống không bình thường, làm thiết sự nhất quán ở thị trường và sự cân bằng mất đi, ảnh hưởng xấu đến nhiều nhà đầu tư.

Bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư chứng khoán

Phân tích CE chứng khoán như thế nào?
Phân tích CE chứng khoán như thế nào?

4. Cách vận dụng CE trong chứng khoán

Dựa trên cách tính mức giá CE, nhà đầu tư có thể xác định được nhanh chóng ngưỡng giá tham chiếu và mức độ biến động của cổ phiếu.

Tiếp theo đó thì dựa vào cơ sở giá trần khi so cùng giá tham chiếu để tiến hành giao dịch cổ phiếu trong ngày thì điều này hỗ trợ cho nhà đầu tư giảm thiểu việc bị cháy tài khoản.

Mức giá trần của một mã chứng khoán phản ánh được giá trị và mức độ tiềm năng của cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ dựa trên mức giá CE để tìm ra được cổ phiếu thích hợp để giao dịch và giao dịch khi nào?

Mức giá trần lớn hay nhỏ hơn ngưỡng giá tham chiếu sẽ hỗ trợ nhà đầu tư kỳ vọng được giá cổ phiếu tăng hay giảm. Qua đây có thể có được quyết định nên bán ra cổ phiếu đang có hay không?

Với những nhà đầu tư thì tỷ lệ giao dịch cổ phiếu đúng lúc đem đến lợi ích đó là sự thành công và phản ánh sự hiểu biết về thị trường đầu tư chứng khoán

Google search engine