Bill Of Exchange là gì? Hối phiếu hoạt động như thế nào?

Luôn có những công cụ giúp cho việc thanh toán trong kinh doanh trở nên có quy tắc và an toàn hơn. Bill of Exchange (hối phiếu) là một trong số đó. Vậy Bill of Exchange là gì hay hối phiếu là gì? Tác dụng của những loại hối phiếu là gì?

1. Bill of Exchange là gì?

Bill of Exchange là một văn bản đòi trả nợ được sử dụng chủ yếu trong ngoại thương, yêu cầu một bên thanh toán một số tiền cố định cho một bên khác theo yêu cầu và vào một ngày ấn định. Bill of exchange được ký phát bởi các cá nhân hoặc ngân hàng.

Bill of Exchange là một khái niệm có từ lâu
Bill of Exchange là một khái niệm có từ lâu

Có thể nói, Bill of Exchange (hối phiếu) tương tự như một hợp đồng, ràng buộc một bên với số tiền thanh toán theo thỏa thuận. Hối phiếu được sử dụng chủ yếu trong thương mại quốc tế. Thực chất, việc sử dụng chúng đã giảm khi các hình thức thanh toán khác trở nên phổ biến hơn.

2. Bill of Exchange hoạt động như thế nào?

Một mẫu Bill of Exchange bao gồm ba bên:

 • Người ký phát: người viết hóa đơn và yêu cầu thanh toán tiền
 • Người bị ký phát: người được yêu cầu thanh toán
 • Người nhận tiền: bên đến hạn được thanh toán

Điều đó có nghĩa là người ký phát đòi tiền ngay từ đầu không nhất thiết phải là người đến hạn phải trả. Hối phiếu quốc tế cho phép một bên yêu cầu thanh toán cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, không giống như séc, hối phiếu đòi nợ là một văn bản ghi chi tiết khoản nợ của người nợ tiền đối với chủ nợ. Khoản này thường được gia hạn với các điều khoản tín dụng, chẳng hạn như 90 ngày. Ngoài ra, người bị ký phát phải ký chấp nhận hối phiếu đó để nó có giá trị.

Hối phiếu thường không phải chịu lãi suất. Họ vẫn có thể tích lũy lãi suất trừ khi được thanh toán vào một ngày cụ thể, trong trường hợp đó, lãi suất phải được nêu trên hối phiếu. Ngược lại, chúng có thể được chiết khấu trước ngày thanh toán đã nêu.

Người nhận thanh toán có thể bán hối phiếu đòi nợ cho một bên khác với giá chiết khấu để lấy tiền trước ngày thanh toán ghi trên hóa đơn. Khoản chiết khấu thể hiện chi phí lãi vay liên quan đến việc được thanh toán sớm.

Một mẫu bill of exchange cơ bản
Một mẫu bill of exchange cơ bản

Hối phiếu phải có các đặc điểm sau: phải là một văn bản; nêu tên tất cả các bên liên quan; phải được giải quyết từ bên này sang bên khác; phải có chữ ký của bên ký phát; vạch ra thời gian khi tiền đến hạn; phải phác thảo số tiền phải trả.

3. Đặc điểm của từng loại Bill of Exchange:

Nếu một ngân hàng phát hành hối phiếu, nó có thể được gọi là ngân hàng hối phiếu. Nếu các cá nhân phát hành chúng, lúc này có thể được gọi là hối phiếu thương mại. Cho dù khoản tiền được thanh toán ngay lập tức hay khi sau một khoảng thời gian, hối phiếu đòi nợ được gọi là hối phiếu nhận hàng; nó còn được gọi là hóa đơn có kỳ hạn vì chúng sẽ được tính phí vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Về cơ bản, có thể phân ra các loại hối phiếu sau

 • Hối phiếu chứng từ (tiếng Anh Documentary Bill): Trong trường hợp này, hối phiếu được hỗ trợ bởi các chứng từ liên quan xác nhận tính xác thực của việc mua bán hoặc giao dịch đã diễn ra giữa người bán và người mua.
 • Hối phiếu trả tiền ngay (tiếng Anh Demand Bill): Hối phiếu này được thanh toán khi người ký phát có nhu cầu. Hối phiếu không có ngày thanh toán cố định, do đó, hối phiếu phải được thanh toán bất cứ khi nào xuất trình.
 • Hối phiếu có thời hạn (tiếng Anh Usance Bill): Có nghĩa là việc thanh toán phải được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định.
 • Hối phiếu nội địa (tiếng Anh Inland Bill)- Hối phiếu nội địa chỉ được thanh toán ở một quốc gia và không phải ở bất kỳ quốc gia nào khác. Dự luật này ngược lại với dự luật nước ngoài.
 • Hối phiếu trơn (tiếng Anh Clean bill): Hối phiếu này không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nào, vì vậy lãi suất tương đối cao hơn so với các hối phiếu khác.
 • Hối phiếu nước ngoài (tiếng Anh Foreign Bill) – Một hối phiếu có thể được thanh toán bên ngoài Việt Nam được gọi là hối phiếu nước ngoài. Hai ví dụ về hối phiếu nước ngoài là hối phiếu xuất khẩu và hối phiếu nhập khẩu.
 • Hối phiếu chỗ ở (tiếng Anh Accommodation Bill): Hối phiếu được ký bởi một người (bên lưu trú) đóng vai trò là người bảo lãnh. Một hối phiếu được tài trợ, được chấp nhận mà không có bất kỳ điều kiện nào được gọi là hối phiếu chỗ ở.
 • Thương phiếu (tiếng Anh Trade Bill): Loại hối phiếu này đặc biệt chỉ liên quan đến thương mại.
 • Hối phiếu cung ứng (tiếng Anh Supply Bill) – Hối phiếu được nhà cung cấp hoặc nhà thầu thu hồi từ cơ quan chính phủ được gọi là hối phiếu cung ứng.

4. Lợi ích của Bill of Exchange:

Một vài lợi ích có thể kể đến của hối phiếu đó là:

 • Tài liệu pháp lý: Hối phiếu là một tài liệu pháp lý, và nếu người bị ký phát không thanh toán, người ký phát sẽ dễ dàng thu hồi số tiền một cách hợp pháp hơn, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này cũng có thể trả lời cho câu hỏi hối phiếu có tính pháp lý hay không.
 • Cơ sở chiết khấu: Trong trường hợp người ký phát đang cần tiền ngay lập tức, hối phiếu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt bằng cách chiết khấu từ ngân hàng và trả một số khoản phí danh nghĩa.
 • Có thể bảo lãnh: Hối phiếu này có thể được trao đổi từ cá nhân này sang cá nhân khác để điều chỉnh khoản nợ.

Ngoài ra, hối phiếu có tầm quan trọng nhất định trong một số giao dịch. Hối phiếu có thể cung cấp thời gian thích hợp cho chủ nợ để thanh toán các giao dịch mua đã thực hiện. Nó cũng là cơ sở để người bán có thể khởi kiện người mua trong trường hợp việc thanh toán không được thực hiện kịp thời.

5. Sự khác biệt giữa hối phiếu và séc:

Một mẫu bill of exchange của BAC A BANK
Một mẫu bill of exchange của BAC A BANK

Hối phiếu tương tự như séc vì nó yêu cầu các thông tin chi tiết tương tự, và cả hai chứng từ đều có chức năng là yêu cầu thanh toán từ bên này sang bên khác. Tuy nhiên, séc đơn giản hơn một chút ở chỗ nó chỉ là một yêu cầu từ khách hàng của ngân hàng để ngân hàng thanh toán cho ai đó từ một tài khoản cụ thể. Mặt khác, hối phiếu có thể được ký cho bất kỳ ai kể cả chủ ngân hàng hoặc cá nhân.

Một tấm séc ghi rõ tiền sẽ đến từ đâu và trực tiếp hơn rất nhiều: một người viết séc, một người gửi nó và ngân hàng hoàn thành nó. Trong trường hợp hối phiếu đòi nợ, người viết hóa đơn có thể không liên quan gì đến việc thực sự thanh toán số tiền đó. 

6. Tại sao hối phiếu không có bất kỳ điều kiện gì?

Hối phiếu đòi nợ vô điều kiện vì nó chứa một lệnh bằng văn bản của người ký phát gửi cho người bị ký phát, có chữ ký của người bị ký phát và yêu cầu người bị ký phát thanh toán theo yêu cầu, hoặc vào một thời điểm cố định hoặc có thể xác định được trong tương lai. 

Lời kết

Bill of Exchange (hối phiếu) là một phương thức thanh toán đã có từ lâu đời. Có thể nói, đây là một chứng từ quan trọng, đặc biệt là trong việc kinh doanh quốc tế và vận hành xuất nhập khẩu. Những thông tin về Bill of Exchange là gì và phân biệt được từng loại hối phiếu sẽ là bước đầu để bạn tìm hiểu về các loại thanh toán, đặc biệt là thanh toán quốc tế.

Tổng hợp: toptradingforex.com

Google search engine