Phân tích Bitcoin và những phương pháp phân tích hiệu quả

Phân tích Bitcoin là hình thức nghiên cứu thị trường và giá trị nội tại Bitcoin để tìm ra thời điểm và mức giá tốt nhất để mua, bán hoặc nắm giữ loại tiền này. Phân tích Bitcoin đóng vai trò quyết định tới lợi nhuận nắm giữ của nhà đầu tư, phân tích và định hướng chính xác sẽ giúp nhà đầu tư sinh lời. Bài viết sẽ giới thiệu về phân tích Bitcoin cách sử dụng nó trong đầu tư tiền điện tử. 

1. Phân tích Bitcoin 

Việc giao dịch, mua bán những loại tài sản biến động mạnh như tiền điện tử đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểu kiến thức và có một số kỹ năng trong việc phân tích, so sánh, lựa chọn. Việc phân tích Bitcoin sẽ giúp tìm ra các xu hướng quan trọng của thị trường, phán đoán và đưa ra các quyết định khôn ngoan cho việc đầu tư. 

Trong phân tích Bitcoin, về cơ bản có loại loại bao gồm:  

 • Phân tích kỹ thuật 
 • Phân tích cơ bản 
 • Phân tích theo cảm xúc

Bài viết sẽ đề cập đến 2 loại phân tích Bitcoin chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. 

1.1 Phân tích kỹ thuật và các phương pháp phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là không quan tâm tới các yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến giá trị tài sản mà chỉ tập trung vào kiểm tra các biến động về giá và khối lượng giao dịch để nhận định về xu hướng lên xuống của thị trường, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ nhằm đầu tư kịp thời. 

Trong phân tích Bitcoin, phân tích kỹ thuật được xem là phân tích nền tảng khi đánh giá diễn biến giá cả của Bitcoin trong một đoạn thời gian. Việc xem xét lịch sử của Bitcoin bằng nhiều công cụ phân tích khác nhau sẽ xác định được thị hiếu và xu hướng của thị trường và có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định giá mua bán và thời điểm mua bán. 

Phân tích Bitcoin và những phương pháp phân tích hiệu quả
Phân tích kỹ thuật giúp xác định xu hướng thị trường

Phân tích Bitcoin dựa vào kỹ thuật với triết lý là mọi biến động về giá cả sẽ có xu hướng và lặp lại trong ngắn hạn và dài hạn và cung cầu sẽ là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá cả. 

1.2 Các phương pháp phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật có ba phương pháp chính là: biến động giá, đường trung bình động, kháng cự và hỗ trợ.

Phương pháp xác định xu hướng biến động giá

Trong phân tích Bitcoin, việc quan sát hướng đi chung của giá sẽ hữu ích trong việc nắm bắt thời điểm đầu tư. Tuy nhiên, phương pháp này có độ chính xác không cao do tính tự do của tiền điện tử khiến thị trường không có sự ổn định.

Trong các biểu đồ về biến động giá, Bitcoin thường lập đỉnh và đáy liên tục mà không trải qua giai đoạn biến động nhỏ. Vì vậy, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng đi lên khi nhận thấy hàng loạt các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ và xu hướng đi xuống khi thấy một loạt các đáy mới thấp hơn đáy cũ, đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.

Phân tích Bitcoin cho thấy xu hướng giá sẽ được quan sát trong ngắn, trung và dài hạn tùy theo nhu cầu. Biểu đồ giá thường có 3 màu, cụ thể:

 • Màu xanh: thị trường bắt đáy và giá đang trong xu hướng tăng;
 • Màu đỏ: thị trường đạt đỉnh và giá đang trong xu hướng giảm;
 • Màu vàng: giá ổn định, ít biến động (sideways).

Có nhiều loại biểu đồ để quan sát biến động giá trong phân tích Bitcoin là biểu đồ nến, biểu đồ đường, và biểu đồ thanh. trong đó biểu đồ nến Nhật là được sử dụng phổ biến nhất vì tích hợp nhiều thông tin về giá cả. 

Phân tích Bitcoin và những phương pháp phân tích hiệu quả
Biểu đồ nến được dùng phổ biến trong phân tích giá

Phương pháp đường trung bình động trong giá Bitcoin

Một công cụ khác trong phân tích Bitcoin là đường trung bình động (moving average – MA), giúp nhà đầu tư dễ nhận thấy xu hướng giá cả dựa trên giá trung bình của Bitcoin trong khoảng thời gian nhất định.

Đường trung bình động lũy thừa ( EMA) trong là trung bình động mà khi tính toán cho giá trị của những ngày cuối chiếm tỷ trọng nhiều hơn những ngày trước đó, giúp nhấn mạnh các giá trị giá gần đây hơn.

Bằng cách kiểm tra các đường trung bình này, khi nhà đầu tư có thể hiểu rõ xu hướng tăng giảm bằng cách quan sát đường vị trí MA ngắn ngày và dài ngày. 

Kháng cự và hỗ trợ trong phân tích Bitcoin

Những đường nối đỉnh và đáy giá biến động mạnh gọi là đường hỗ trợ và kháng cự giúp xác định cung cầu của Bitcoin. Mức hỗ trợ là mức giá mà các nhà đầu tư sẵn sàng mua, là mức giá mà nhà đầu tư tin rằng thấp hơn giá trị thật của Bitcoin và có thể bắt đầu mua vào, tạo ra giá sàn. 

Mức kháng cự là mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng bán ra vì nhận định Bitcoin đang được định giá cao hơn giá trị thật. Mức hỗ trợ và kháng cự tạo thành một phạm vi dao động giá gọi là dao động đường ống, là tín hiệu để bắt đầu giao dịch giá tốt. 

Phân tích khối lượng giao dịch Bitcoin

Khối lượng giao dịch (volume) là chỉ tiêu phân tích Bitcoin quan trọng nhằm  đánh giá cường độ của xu hướng, khối lượng giao dịch chứng tỏ xu hướng giá mạnh và ngược lại. Giá cả sẽ quyết định tới khối lượng giao dịch tăng hay giảm, giá tăng sẽ khiến nhà đầu tư tăng cường mua, khối lượng giao dịch tăng lên. 

2. Phân tích cơ bản và các chỉ số

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là một phương pháp khác biệt, nhà phân tích sẽ tìm hiểu và xem xét các yếu tố ảnh hưởng để đánh giá Bitcoin dựa trên việc xác định giá trị nội tại của nó. Đó là cách xác định giá trị thật của Bitcoin, thứ có thể không được phản ánh trong giá thị trường.

Việc nhận định các chỉ số về nền kinh tế toàn cầu hoặc sức khỏe tài chính đồng tiền để xác định được tiềm năng và xem xét việc liệu thị trường có đang đánh giá quá thấp hoặc quá cao Bitcoin và đưa ra sự điều chỉnh hợp lý. Nguyên tắc này tuân theo triết lý thị trường sẽ tự điều chỉnh theo thời gian và phản ánh giá trị thật của đồng tiền. 

Loại hình này trong phân tích Bitcoin giúp mở rộng góc nhìn đầu tư, hiểu rõ bản chất của thị trường để xác định tiềm năng và rủi ro khi đầu tư. 

Phân tích Bitcoin và những phương pháp phân tích hiệu quả
Phân tích cơ bản đánh giá các tác động lên Bitcoin

Các chỉ số phân tích cơ bản 

Ba loại chỉ tiêu quan trọng nhất về tiền điện tử trong phân tích cơ bản là: các số liệu trên chuỗi, số liệu dự án và số liệu tài chính.

2.1 Chỉ số số liệu trên chuỗi 

Đây là việc phân tích trên cơ sở xem xét năng lực của nền tảng Blockchain của Bitcoin và nhà đầu tư có thể dựa trên các thông tin thống kê của các đơn vị uy tín trong việc nhận định về Bitcoin như CoinMarketCap, Coinmetric và Binance Research để đưa ra nhận định. 

 • Các số liệu bao gồm số lượng giao dịch, giá trị giao dịch và địa chỉ hoạt động nhằm xác định quy mô và sức hút của Bitcoin.
 • Chỉ số về phí phải trả và tiền đặt cược khi khai thác Bitcoin sẽ phản ánh nhu cầu về không gian khối, chi phí khai thác ngày càng tăng như số lượng khối giảm sẽ ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của đồng tiền và số lượng nhà đầu tư tham gia. 
 • Chỉ số về tỷ lệ băm và tiền đặt cược phản ảnh sự an toàn và bảo mật của đồng tiền.

2.2 Sách trắng trong phân tích Bitcoin

Nhà đầu tư cũng chú trọng thông tin về cơ quan chủ quản của Bitcoin trong sách trắng. Sách trắng sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về loại tiền này như: tính năng của nền tảng  Blockchain, đội ngũ quản trị, các đối thủ cạnh tranh, quá trình tạo lập và phát triển Bitcoin, quy trình phân phối… để xem xét năng lực và mức độ an toàn để đầu tư lâu dài. 

2.3 Số liệu tài chính trong phân tích Bitcoin

Ngoài các thông tin ở trên, một trong những yếu tố không thể bỏ qua là kiểm tra các số liệu tài chính trong suốt thời gian hoạt động của đồng tiền này. Các chỉ tiêu cần quan tâm bao gồm:

 • Vốn hóa thị trường: nhằm xác định được tiềm năng gia tăng và vị thế của đồng tiền trong thị trường;
 • Tính thanh khoản: thước đo mức độ dễ dàng mua hoặc bán Bitcoin và thể hiện sự quan tâm của thị trường đối với đồng tiền này;
 • Cơ chế cung cấp: Nguồn cung tối đa, nguồn cung lưu thông sẽ tác động đến sức hút của Bitcoin trên thị trường.

Bài viết đã cung cấp những thông tin cơ bản về phân tích Bitcoin và những phương pháp cơ bản trong phân tích Bitcoin. Nhà đầu tư cần thận trọng và kết hợp các phương pháp phân tích khác nhau một cách hợp lý để có nhìn nhận đúng đắn về thị trường và ra quyết định đầu tư kịp thời. Tìm hiểu thêm về cách mua bán Bitcoin tại https://toptradingforex.com/

Google search engine