Mô hình ABCD là gì? Phân loại và vì sao dược dùng nhiều?

Để có thể đầu tư ở thị trường ngoại hối thì nhà đầu tư bên cạnh việc dùng hoàn thiện được những chỉ báo kỹ thuật mà phải biết cách để nhìn ra được những mô hình giá. Do các dụng cụ đó sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư những nguồn tin đúng đắn về xu thế của thị trường. Trong số này mô hình ABCD là một mô hình được sử dụng phổ biến. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về mô hình này là gì và phân loại.

1. Mô hình ABCD là gì?

Mô hình ABCD hay người ta còn gọi là mô hình Harmonic AB=CD, có thể được nhận dạng ở biểu đồ và được tạo ra từ Scott Carney. Ngoài ra thì mô hình này còn được giới thiệu ở cuốn sách “Harmonic Trading”, trong số này còn có các mô hình kahcs như Gartley, bat pattern….

Trong nhiều mô hình phân tích trên thị trường thì ABCD được sử dụng phổ biến và đánh giá tốt từ nhiều nhà đầu tư. Khi mô hình này xuất hiện thì nhà đầu tư sẽ dự đoán về sự đổi chiều của giá ở điểm D.

Mô hình ABCD là gì?
Mô hình AB=CD là gì?

2. Tại sao mẫu hình ABCD lại có tầm quan trọng đến thế?  

Chắc chắn là sẽ phải có những lý do mà nhà đầu tư nên sử dụng mô hình ABCD đi kèm với kế hoạch giao dịch trong ngày. Chi tiết thì mô hình này có nhiều ưu điểm như:

Hỗ trợ cho nhà đầu tư tìm ra những cơ hội giao dịch bất chấp khung thời gian hoặc điều kiện của thị trường.

Mô hình ABCD được xem là nền tảng với đa phần những mô hình giá khác mà nhà đầu tư dùng mỗi ngày.

Hỗ trợ so sánh và đối chiếu mức sinh lời tiềm năng với nhiều rủi ro.

Ở mô hình này thì những nhà đầu tư có khả năng sinh lời qua cơ hội thắng được lệnh cao và tỷ suất sinh lời cũng như rủi ro bình ổn.

Nếu như mô hình hội tụ thì những dấu hiệu để giao dịch sẽ được thể hiện mạnh mẽ.

3. Phân loại mô hình ABCD

Mô hình ABCD đa phần được dùng nhằm tìm ra xu thế đổi chiều của giá. Do đó mà mô hình này phân nhóm dựa vào các hoạt động chính là tăng giá hay giảm giá, chi tiết như sau:

Phân loại mô hình ABCD
Phân loại mô hình ABCD

Mô hình Bullish AB = CD (mô hình tăng giá)

Mô hình bullish AB=CD là một mô hình tăng giá phổ biến và thường thấy trong quá trình giao dịch. Ở mô hình này thì đoạn AB có giá giảm, tiếp theo đổi chiều tăng ở đoạn BC và tiếp tục giảm ở đoạn CD. Điểm C có độ cao ở giữa A và B, trong khi D sẽ có độ cao nhỏ hơn B và đoạn AB sẽ ngang bằng với CD.

Ngoài ra thì nếu như đoạn BC hồi quy ở 6,18% của AB và đoạn CD hồi quy ở 127% trong đoạn BC thì có thể đáp ứng được mô hình Bullish AB=CD

Mô hình Bearish AB = CD (giảm giá)

Khác với mô hình AB=CD bullish thì mô dạng mô hình này của ABCD phản ánh được đường giá có xu thế đổi chiều giảm. Thứ nhất mô hình này sẽ bắt đầu qua nhịp lên giá AB và tiếp theo điều chỉnh BC dịch chuyển ngược hướng với AB, sau cùng thì CD gia tăng lên với yêu cầu là điểm D lớn hơn điểm B. Khi đó thì BC sẽ hồi quy ở mốc 6,18% của AB và CD hồi quy ở mốc 127% của BC.

Nếu như điểm D thay đổi giảm xuống thể hiện được thị trường đảo chiều cho giá đi xuống. Nhưng mô hình này chỉ thể hiện kết quả đúng sau khi đoạn AB=CD.

4. Ứng dụng của mô hình ABCD trong thực tế

Khi dùng các chỉ báo kỹ thuật với mô hình ABCD là một phương thức có tính khoa học và cụ thể khi đầu tư ngoại hối. Những kỹ thuật này sẽ phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu và thực hành để những nhà đầu tư có thể dùng mô hình linh động hơn.

Nhưng những phép tính toán này chỉ là sự bắt đầu. Có khả năng những nhà đầu tư sẽ khá rắc rối với sự thay đổi lên xuống không như những hình mẫu cơ bản. Một phần là vì thị trường ngay nay đang trở nên khó đoán trong ngắn hạn hơn lúc trước.

Google search engine