Mạng lưới KSM là gì? Các ưu điểm nổi bật của mạng lưới

Mặc cho thị trường đầu tư đang nhuốm màu đỏ thì mạng lưới KSM vẫn đang trên đà phát triển và có được sự gia nhập của nhiều nhà đầu tư. Dự án này hỗ trợ cho nhà đầu tư nhìn thấy được những tiềm năng và rủi ro có thể sẽ diễn ra. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về mạng lưới KSM là gì, có các đặc điểm nổi bật gì và giải quyết vấn đề gì?

1. Kusama (KSM) là gì?

Dựa theo các nhà sáng lập thì mạng lưới KSM được xem như là một hệ thống Polkadot chuyên dụng cùng với nhiệm vụ là hỗ trợ tìm ra cũng như báo cáo lại các vấn đề từ hệ thống hay bất cứ một nhược điểm nào có ở hệ thống của Polkadot.

Còn với những chuyên viên kỹ thuạt thì dự án này được xem là một dự án mang tính sáng tạo và thể hiện cho việc nâng cấp thời gian vận hành và kiểm soát ở chuỗi.

Vậy thì mạng lưới KSM có thể được xem là một mạng lưới mở hay là Permissionless và không có cấp phép của Polkadot cùng với vai trò tìm ra và cảnh báo bất cứ vấn đề nào đó xuất hiện ở hệ thống của Polkadot. Ứng dụng này hỗ trợ cho những nhà sáng lập chuỗi khối hình thành và triển khai ra những Parachains hay trải nghiệm các tính năng quản lý, staking, đề cử và xác minh của dự án Polkdot ở môi trường thực tiễn.

Giới thiệu mạng lưới KSM là gì?
Giới thiệu mạng lưới KSM là gì?

2. Điều gì làm Kusama trở nên độc đáo?

Đa phần những hệ sinh thái từ chuỗi khối chỉ dùng một mạng trải nghiệm nhằm cải tiến các ứng dụng và dự án Dapps phi tập trung. Nhưng mạng lưới Kussama đưa ra thị trường các tính năng cũng như điều kiện mạng trải nghiệm mà những chuỗi khác không đưa ra. Kusama cũng có được lợi ích từ những chỉ số quản lý được chỉnh sửa hỗ trợ nó tiến hành nhanh hơn gấp nhiều lần hệ sinh thái Polkadot.

3. Kusama giải quyết vấn đề gì?

Mạng lưới KSM xử lý 2 vấn đề chủ yếu cho nhà phát triển gồm có:

Tính năng mở rộng: dự án KSM đưa ra cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng hỗ trợ cho các tổ chức ứng dụng và triển khai, cải tiến quy mô hoạt động.

Tính năng tương tác: mạng lưới KSM kết nối nhiều chuỗi khối lại hình thành ra một mạng lưới, giải phóng những nhà phát hành khỏi những nút được hình thành từ các chuỗi khối cũ. Ngoài ra thì với các Substrate, những nhà phát triển có khả năng chỉnh sửa chuỗi riêng của họ một cách tối ưu và thích hợp với nhu cầu dự án.

Mạng lười KSM giải quyết các vấn đề gì?
Mạng lười KSM giải quyết các vấn đề gì?

4. Điểm nổi bật của Kusama

Tốc độ giao dịch nhanh: ở mô hình Relay Chain thì những nhà phát hành có khả năng giải quyết được giao dịch nhanh chóng.

Khoản phí giao dịch nhỏ: phí giao dịch được thông báo và cơ cấu phí có khả năng chỉnh sửa từ nhóm Parachain. Nhà đầu tư có khả năng thanh toán phí qua token KSM.

Hỗ trợ cho toàn bộ chuỗi riêng được thiết kế và cải tiến với những tính năng như: ở Substrate, những nhà phát triển có khả năng chỉnh sửa chuỗi riêng của họ một cách tối ưu nhằm tương thích với nhu cầu dự án.

Mở ra tính năng với những nhà hình thành web-3: dự án Kusama hỗ trợ nhà phát triển có khả năng quản lý với chuỗi khối cơ bản. Đặc điểm linh hoạt này mang lại cho những nhà phát triển dự án sự tự do nhằm cải tiến những tình huống nhất định.

Kho bạc online: mạng lưới KSM có khả năng khai thác kho bạc onchain, đưa ra những cộng đồng phi tập trung cùng với một cơ quan tài chính mà không có sự giới hạn từ những cơ quan nhà nước.

Quản lý tích hợp, có khả năng chỉnh sửa: dự án khai thác triệt để những đặc điểm của quản lý rõ ràng, minh bạch và có tích hợp của KSM hay của riêng họ nhằm tiến hành một hệ thống tối ưu cho cộng đồng.

Cộng đồng tương tác: những nhà phát triển có khả năng tận dụng thương hiệu toàn thế giới từ Polkadot và cộng đồng phát triển với Parachains, Parathreads hay dApp của dự án.

Google search engine