Giá ATC và ATO là gì? Hướng dẫn sử dụng hai lệnh giao dịch

Là một nhà đầu tư tài chính hoạt động trên thị trường chứng khoán thì việc hiểu rõ các lệnh, giá giao dịch trên thị trường là điều quan trọng trong quá trình đầu tư. Những lệnh giao dịch được cung cấp cho người tham gia chứng khoán tuy có sự đa dạng nhất định nhưng nhìn chung khá đơn giản để nắm bắt. Bên cạnh đó, việc hiểu về ý nghĩa của các loại giá trị cũng sẽ góp phần giúp NĐT quan sát bảng điện tử và thực hiện giao dịch tốt hơn. Chính vì thế mà trong nội dung sau sẽ đề cập tới giá ATC và ATO là gì? Hãy cùng giải đáp kiến thức cơ bản về chứng khoán này nhé.

Giá ATC và ATO là gì?

Giá ATC và ATO là gì? Đây là mức giá tại hai thời điểm của phiên giao dịch đó là lúc đóng cửa và mở cửa. Tại thời điểm này sẽ có hai mức giá cần xác định đó là giá mua và giá bán.

Giá ATC và ATO là gì?
Giá ATC và ATO là gì?

Giá ATC là gì?

Đây là mức giá được xác định tại thời điểm phiên giao dịch đóng cửa bao gồm giá bán và giá mua trên thị trường của bất kỳ loại cổ phiếu nào.

Cụ thể thì ATC sẽ mang một giá trị cố định trong một phiên giao dịch tại thời điểm đóng cửa và nó sẽ được công bố vào thời điểm 15 phút cuối của một ngày giao dịch. Tại thời điểm này khi các giao dịch được tiến hành trong 15 phút cuối nó sẽ không được khớp một cách tức thì mà nó được thực hiện sau khi đã tập hợp trong khoảng 15 phút khi đã được sắp xếp theo cả hai hướng mua và bán trên thị trường. Sau đó sẽ là quản thời gian để thị trường khớp giá với những quy định riêng đối với lượng giao dịch và thời gian đóng phiên. Những NĐT thực hiện đặt lệnh giao dịch tại thời điểm ATC gọi là lệnh ATC.

Giá ATO là gì?

Giá ATO chính là mức giá được xác định tại thời điểm diễn ra khớp lệnh ở phiên mở cửa gồm giá đặt mua và giá đặt bán trên thị trường. Giá ATO chỉ có hiệu lực tại thời điểm khớp lệnh vào phiên mở cửa. ATO là một trong những thời điểm được NĐT lựa chọn để thực hiện các giao dịch đặt bán và mua vào đầu phiên.

Hiểu một cách đơn giản thì ATO chính là mức giá mà NĐT đặt ra đối với các đơn vị môi giới chứng khoán để giúp họ thực hiện các lệnh tại thời điểm phiên vừa mới mở cửa đầu ngày.

Điều quan trọng trong giá ATC và ATO là gì?.
Điều quan trọng trong giá ATC và ATO là gì?.

Một số điểm NĐT cần lưu ý rằng giá ATO sẽ không có một mức giá xác định nào, hay nói cách khác nó chỉ có công dụng để căn cứ và đưa ra mức giá tại thời điểm đóng hoặc mở cửa trong vòng 15 phút đầu phiên tương tự như với ATC. Cụ thể phiên giao dịch ATO đầu ngày sẽ bắt đầu từ 9 giờ tới 9h15p. Vào thời điểm này mọi giao dịch sẽ được xếp sau lệnh ATO. Những lệnh giao dịch được đặt nhưng không khớp sẽ được hủy bỏ khi 15 phút kết thúc. Điều quan trọng đó là ATO chỉ được áp dụng đối với những mã cổ phiếu được niêm yết trên sàn ATO.

Cách sử dụng giá ATC và ATO là gì?

Bản chất mà giá ATO và ATC thể hiện đó chính là mức độ có thể giao dịch của thị trường đối với một loại cổ phiếu đó hiện tại đang lớn như thế nào. Hay có thể hiểu theo một cách khác đó là NĐT hiện tại đang chấp nhận mua và bán cổ phiếu nào đó trên thị trường với một mức giá bao nhiêu nhờ vào việc thực hiện giao dịch tại thời điểm mà phiên mở hoặc đóng cửa.

Những lệnh giao dịch được đặt tại thời điểm ATC và ATO sẽ không được hủy lệnh hoặc chỉnh sửa. Chính vì thế mà yêu cầu những ai sử dụng hai lệnh giao dịch này phải có nhiều kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. Bởi nào thời điểm này NĐT khó có thể kiểm soát được giá giao dịch mà mình sẽ bán hay mua khi phiên mua bán diễn ra.

Google search engine