Chứng chỉ quy hoạch là gì? vai trò và vì sao quan trọng? 

Khi mà đô thị hóa ngày càng có tốc độ phát triển nhanh chóng và đem lại nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển nền kinh tế. Nhưng nó cũng là một trong số các vấn đề và thách thức với sự phát triển một nước. Vấn đề ở đây là làm cách nào để quy hoạch đô thị cho thích hợp để tránh những vấn đề sau này. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về quy hoạch là gì, chứng chỉ quy hoạch là gì và vai trò của nó. 

1. Quy hoạch là gì?

Quy hoạch là hoạt động tái cơ cấu, phân bổ những công việc cùng những yếu tố sản xuất, dịch vụ ở phạm vi lãnh thổ nào đó như quốc gia, tỉnh, huyện,… với một mục tiêu duy nhất xét trong trung hạn hay dài hạn ( được phân ra thành các giai đoạn khác nhau).

Điều này nhằm thực thi hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở khu vực đó theo thời gian và là nền tảng nhằm đưa ra chính sách phát triển.

Có đa dạng những hình thức quy hoạch trên nhiều cấp độ, phạm trù và lĩnh vực riêng biệt. Có thể là quy hoạch cải tiến nền kinh tế trong một khu vực. Quy hoạch phát triển lĩnh vực kinh tế, quy hoạch khu cập nghiệp ở địa phương hay quy hoạch đô thị hóa, cán bộ,…

chứng chỉ quy hoạch
Khái niệm quy hoạch là gì?

2. Chứng chỉ quy hoạch là gì?

Khái niệm chứng chỉ quy hoạch tức là một thông tin được đưa lại với nhà đầu tư, điều này cấp quyền cho nhà đầu tư có thể dùng và phát triển ở một vị trí nào đó. Tại một số quốc gia, có một khái niệm mang ý nghĩa tương tự là “giấy phép quy hoạch”, hay được sử dụng với toàn bộ những khu vực thuộc một vị trí địa lý như chỉ định và thuộc quy hoạch, điều này tức là toàn bộ các tỉnh hay thành phố hoặc một khu vực đô thị nào như quyện huyện nằm trong đô thị tùy theo các tình huống khác nhau.

Quy định ở khoản 16, điều 3 Luật Quy hoạch đô thị có ghi rõ: chứng chỉ quy hoạch là dữ liệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền xác định những dữ kiện có dính đến một vị trí địa lý hay lô đất dựa trên dự án quy hoạch đã được thông qua trước.

Những chứng chỉ quy hoạch có nội dung gồm những thông tin về đường biên lô đất, chức năng của đất được dùng, diện tích, chỉ giới đường cùng các thông số về xây dựng, cốt xây dựng, hệ số dùng đất, chiều cao nhất có thể và ít nhất có thể khi xây dựng công trình, những dữ kiện về hệ thống kỹ thuật, hạ tầng, kiến trúc, quy định về môi trường và các yêu cầu khác. Vậy thì bản chất, tiến hành thủ tục đưa ra chứng chỉ quy hoạch chính là yếu tố đưa ra dữ kiện về quy hoạch khi một đối tượng hay tổ chức yêu cầu.

chứng chỉ quy hoạch
Khái niệm chứng chỉ quy hoạch là gì?

3. Tại sao chứng chỉ quy hoạch lại quan trọng 

Việt Nam đang dần có các bước tiến về đô thị hóa tốc độ cao tương tự như các nước trong khu vực ASEAN và nhất là những quốc gia Đông Á có nền kinh tế thịnh vượng như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đến năm 2025, kỳ vọng rằng 50% dân số nước ra sẽ là dân cư đô thị, phát triển từ mức hiện tại chỉ 38%. Tỷ lệ đô thị hóa này sẽ mở ra nhiều vấn đề khi không xử lý được một cách tối ưu sẽ làm chậm đi tốc độ phát triển kinh tế và khó có thể hình thành chất lượng cuộc sống như kỳ vọng với người dân nằm trong khu đô thị mới.

Những chính sách của Chính phủ (nhất là ở mảng kinh tế, giáo dục và chế độ an sinh xã hội) đã và dần có được nhiều thành tựu đáng chú ý như tạo ra sự phát triển thịnh vượng, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Nhưng phải công nhận một điều đô thị hóa cần phải hữu cơ hơn vì những tổ chức hay nhân dân luôn chuyển mình đến những nơi có cơ hội việc làm tốt nhằm gia tăng tiền lương.

Để có thể làm được việc này, những thành phố cần vạch ra nhiều chính sách và kế hoạch phát triển một đô thị vững mạnh, dựa vào thực tế và được tạo ra để có được kết quả như trông đợi, sẽ có các yếu tố, năng động, phù hợp, tận dụng nguồn lực bền vững, cải tiến cơ hội tiếp cận những dịch vụ đô thị (nhất là với người nghèo), bảo đảm an toàn đầu tư và hình thành những cơ hội đầu tư ở lĩnh vực cạnh tranh nước ngoài.

Ở một nền kinh tế thị trường truyền thống thì sự liên kết giữa nghiệp vụ quản trị đô thị ở mảng đầu tư hạ tầng cùng quản lý phát triển từ những công tác quản lý việc dùng đất sẽ tạo ra và quản lý những khoản đầu tư về mặt phát triển đô thị nhằm chắc chắn những khoản đầu tư này sẽ phát huy hiệu quả và công dụng theo như những mục tiêu trong quy hoạch đô thị, bên cạnh đó còn chắc chắn tạo ra lợi nhuận với những nhà đầu tư mà không tăng lên những mức phí xã hội.

Quy trinhg quản lý việc phát triển ( phát triển mới hay tái cải tiến về dịch vụ, cơ sở hạ tầng) ngày này chỉ có thể sử dụng sơ bộ ở hệ thống quy hoạch độ thị tại nước ta ngày nay. Quy hoạch đô thị vẫn được coi qua dựa trên nghĩa hẹp hơn và chịu trách nhiệm ở mảng môi trường xây dựng từ quy trình thiết kế đô thị chi tiết theo từng bước, trong khi quy hoạch và quản trị đô thị sẽ có cả quản lý phát triển, cần phải có các kiến thức và nguồn lực về kỹ thuật và hành chính cao hơn.

chứng chỉ quy hoạch
Vì sao chứng chỉ quy hoạch lại quan trọng

4. Vai trò của chứng chỉ 

Chứng chỉ quy hoạch được coi là phương thức quản lý phát triển quan trọng và tối ưu nhất ngày nay với những nhà quy hoạch đô thị cùng những người có trách nhiệm đưa ra các quyết định về việc phát triển đô thị.

Chứng chỉ hay giấy phép quy hoạch cần phải có sự kiểm tra về kỹ thuật cụ thể, minh bạch, một bộ hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép hay chứng chỉ về quy hoạch với các dự án phát triển từ cán bộ quy hoạch được chịu trách nhiệm bởi các cơ quan chuyên ngành như phòng quy hoạch của tỉnh hay thành phố, phụ thuộc vào mỗi tình huống khác nhau và quy mô đầu tư của hồ sơ cấp phép này, sau đó sẽ đưa ra quyết định duyệt hay không hoặc không đồng ý cấp phép, phê duyệt, và các yêu cầu được đề ra.

Ở những nước có nền kinh tế tiên tiến, quyết định sẽ đến từ những ủy viên hội đồng khu vực, những người được nhân dân đề cử và trả lương, như ở nước ta mọi người sẽ gọi alf ủy viên hội đồng nhân dân đề ra.

Chứng chỉ này có một vai trò sử dụng như một dụng cụ nhằm quản trị việc phát triển và bảo đảm tuân theo những kế hoạch phát triển đô thị để có được một mục tiêu hướng đến đô thị bền vững và phù hợp ở đô thị thuộc một khu vực nào đó. Đây sẽ là nội dung chỉ yếu của việc quy hoạch đô thị và quản trị phát triển. Những chức năng trong cơ chế này sẽ có: đưa ra những chính sách về phát triển đô thị, phân tích đánh giá và thông qua những dự án có thể được quy hoạch cụ thể và dự án đầu tư, sử dụng với cả đầu tư tư nhân và cả chính phủ, hay những dự án có ngân sách của cả 2 khối này.

Lời kết

Và đó là những thông tin về quy hoạch cũng như về chứng chỉ quy hoạch mà bạn cần quan tâm. Đây là một yếu tố quan trọng để một quốc gia có thể phát triển bền vững, đô thị hóa hiện đại hóa đất nước. Nhưng đây cũng là một trắc trở khi để lại khá nhiều những vấn đề về sau này khi không cẩn thận.

Google search engine