Ứng dụng hệ số tương quan trong phân tích chứng khoán

Hệ số tương quan được sử dụng rộng rãi trong tài chính cũng như trong các lĩnh vực khác. Để tìm hiểu và đánh giá về hệ số tương quan này chúng ta phải có một cái nhìn khách quan. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con số này trong lĩnh vực tài chính để giúp bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn trong đầu tư. Cũng như biết được ứng dụng hệ số tương quan ra sao.

Khái niệm hệ số tương quan

Hệ số tương quan là một giá trị dùng trong thống kê biểu thị  mối quan hệ giữa hai biến số. Các giá trị này nằm trong khoảng từ âm một đến một. Nếu vượt qua hai giá trị này thì có nghĩa là phép tương quan nó đã bị lỗi.Nếu giá trị này nằm trong mức âm một thì đây là mối tương quan âm thuận hoàn toàn. Còn nếu giá trị tương quan nằm trong giá trị 1.0 đây là giá trị tương quan thuận hoàn toàn. Nếu là 0.0 thì điều này có nghĩa là không có sự thay đổi giữa hai biến số.

ứng dụng hệ số tương quan
Hệ số tương quan là gì?

Ứng dụng của hệ số tương quan

Hệ số tương quan này được sử dụng rộng rãi trong giới đầu tư và tài chính. Người ta có thể tính toán được mức độ tương quan giữa các giá trị hàng hóa cũng như giá cả của các loại mặt hàng cho các công ty sản xuất. Trên đó người ta sẽ tính được tài khoản lợi nhuận thông qua mối tương quan của hai biến số theo chiều hướng diễn biến. Mà thông qua hai mức độ để đánh giá. Tìm hiểu để biết ứng dụng hệ số tương quan

  • Đầu tiên đó chính là tương quan nghịch: mô tả hai biến số khi có xu hướng ngược chiều. Có nghĩa là khi một bên tăng thì bên kia phải giảm xuống.Tương quan nghịch này được dùng trong mảng đầu tư với nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Nhà đầu tư có thể thu được một khoản lợi khi giá tăng từ tài sản của họ khi những tài sản khác ở bên ngoài xuống. Trong những năm gần đây thì hay lĩnh vực cổ phiếu và trái phiếu thường có xu hướng tương quan nghịch biến và giao động nằm trong khoảng từ -0,8 đến +0,2. 
  • Muốn như thế tiếp theo đó chính là tương quan thuận: thì hiện được mối quan hệ giữa hai biển số mà chúng thay đổi giống nhau theo cùng chiều có nghĩa là cùng tăng hoặc cùng giảm
  • Ứng dụng vào thị trường cổ phiếu thì chúng biểu thị được một mối tương quan thuận khi nằm trong một mức độ nào đó đối với thị trường.
ứng dụng hệ số tương quan
Ứng dụng của hệ số tương quan

  • Số tương quan được ứng dụng rộng rãi trong các phép đo độ bền giữa hai biến số trong thống kê. Ngoài ra còn dùng để đo lường sức mạnh cũng như hướng đi của mối quan hệ tuyến tính. Mỗi mối liên hệ sẽ đem lại những ảnh hưởng riêng biệt và góp phần vào tìm hiểu thị trường.

Ý nghĩa của hệ số tương quan

Hệ số tương quan không chỉ góp phần giúp nhà đầu tư phân tích nhận định được đúng đắn mà còn thống kê được các số liệu dựa vào đó có thể đánh giá được xu hướng diễn biến ra sao. Cũng có thể biết được mức độ mạnh yếu của các biến số này. Và chúng ta sẽ đưa ra được quyết định cũng như phân tích đánh giá được để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và chính xác. Hệ số tương quan không chỉ giúp chúng trong các lĩnh vực khác nhau đưa ra những nhu cầu thiết thực.

Mọi việc đánh giá mức độ cũng như các yếu tố liên quan thì ứng dụng của hệ số tương quan vô cùng quan trọng. Góp phần giúp nhà đầu tư nhìn nhận được một thị trường tiềm năng và không ngừng mở rộng hiểu biết của mình để nhằm nâng cao giá trị lợi nhuận thu được. Cũng nhờ vào mối quan hệ nghịch biến nhà đầu tư có thể quan sát được một cách dễ dàng cũng như phát hiện được những rủi ro có thể gặp phải.

Bên cạnh đó việc phát hiện được những mối tương quan có thể xảy ra cùng một lúc của hai biến có thể giúp nhà đầu tư đưa ra được một quyết định đầu tư chính xác.

Việc đầu tư tài chính nhìn trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta hãy nhìn nhận và đánh giá theo những chiều hướng dựa trên sự thống kê của ứng dụng hệ số tương quan vào trong lĩnh vực tài chính này. Mọi thông số để biểu thị giúp bạn có một cái nhìn nhận xét đúng đắn. Bạn sẽ biết được đâu là xu hướng tăng và xuống dẫn đến quyết định đầu tư hợp lý. Mọi quyết định là ở bạn, hãy dựa vào những chỉ số tương quan này để mang lại cho mình một khoản lợi nhuận đáng kể.

Google search engine