Giá trị lũy kế là gì? Cách để xác định giá trị lũy kế

Thuật ngữ lũy kế hiện nay đã không còn quá xa lạ đối với những người hoạt động kinh doanh và đặc biệt với những ai làm kế toán. Đối với lĩnh vực kế doanh thì khái niệm giá trị lũy kế là gì lại càng được sử dụng rộng rãi hơn. Đây là một công cụ giúp cho những tổ chức có thể tiến hành kiểm soát và quản lý tài nguyên của mình một cách tốt hơn. Hiện nay phương pháp để tính lũy kế rất đa dạng và xuất hiện nhiều cách tính toán.

Giá trị lũy kế là gì?

Nói theo một cách dễ hiểu thì lũy kế chính là những giá trị cộng dồn lại liên tiếp nhau. Cụ thể tháng trước bạn nợ 3 triệu, tháng sau bạn lại tiếp tục nợ thêm 2 triệu. Cộng tổng hai khoản nợ này bạn sẽ có được khoản nợ lũy kế vào tháng tiếp theo là 7 triệu.

Giá trị lũy kế là gì trong kinh doanh?
Giá trị lũy kế là gì trong kinh doanh?

Trong lĩnh vực kinh doanh, mọi người thường sẽ đề cập tới một khái niệm đó là giá trị lũy kế là gì, hay lợi nhuận có được bằng với doanh thu của lũy kế. Đây đều là những yếu tố có tác động rất nhiều tới quá trình hoạt động của một tổ chức. Đối với nền kinh tế nói chung thì việc xác định được doanh thu sẽ hỗ trợ cho quá trình hoạt động kinh doanh cũng như khâu quản lý được diễn ra tốt hơn. Dưới góc nhìn cá nhân quá trình quản lý dòng tiền của mỗi người đều phản ánh đến mức thu nhập của mỗi người và mức độ tiêu dùng và đầu tư.

Trong hoạt động kinh doanh sẽ có một lượng thuật ngữ khá nhiều mà bạn cần phải tìm hiểu để quá trình làm việc được diễn ra thuận lợi hơn từ đó tạo ra được sự đồng bộ trong quá trình hoạt động. Mà một trong số những khái niệm mà bạn cần phải tìm hiểu đó là giá trị lũy kế là gì. Bên cạnh hiểu về những khái niệm quan trọng này, bạn cần phải biết được cách tính toán lỗ lũy kế, lũy kế thanh toán trong những giai đoạn kinh doanh cụ thể. Từ đó mới đánh giá được hiệu quả hoạt động của tổ chức như thế nào.

Hướng dẫn bạn cách xác định giá trị lũy kế

Lũy kế đối với giá trị thanh toán

Giá trị lũy kế trong vấn đề thanh toán sẽ được xác định theo hai khoản giá trị đó là lũy kế thanh toán khối lượng và những khoản giá trị thanh toán tạm ứng.

Giá trị lũy kế trong thanh toán.
Giá trị lũy kế trong thanh toán.

Cụ thể:

Giá trị lũy kế thanh toán tạm ứng sẽ được xác định bằng cách lấy tổng giá trị dựa trên hợp đồng chưa được thu hồi ở trị trước ở mục tạm ứng sau đó trừ đi cho phần giá trị tạm ứng chiết khấu. Cuối cùng cộng với giá trị tại kỳ này đã được đề nghị thanh toán.

Lũy kế giá trị thanh toán khối lượng toàn bộ sẽ là tổng của giá trị đề nghị của kỳ này cần phải thanh toán, giá trị tiền tạm ứng để chiết khấu, tổng giá trị để thanh toán tại kỳ hoạt động hiện tại.

Theo hai cách tính ở phía trên ta sẽ xác định được giá trị lũy kế thanh toán sẽ bằng tổng của hai kết quả trên cộng lại.

Khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế là giá trị thể hiện mức chi phí hoạt động của một mô hình đã được phân bổ vào các loại tài sản cố định như nhà máy, máy móc để thực hiện quá trình kinh doanh. Phần khấu hao này thông thường sẽ được kết hợp với những loại tài sản như thiết bị, máy móc, nhà cửa… Hay chúng ta có thể hiểu một cách khá đơn giản hơn đó là phần khấu hao tổng của nhiều năm hoặc của những ngày trước cộng lại với mục đích tạo ra được giá trị cần phải thu hồi khi thực hiện đầu tư vào những loại tài sản cố định này

Lỗ lũy kế

Lỗi lũy kế đúng như tên gọi chính là mức thua lỗ, suy giảm về giá trị tài sản được thể hiện thông qua sổ sách. Cụ thể giá trị này sẽ lớn hơn so với những gì mà tổ chức thu hồi lại được, tạo ra một khoản lỗ lũy kế.

Google search engine