Bài tập tài sản ngắn hạn dành cho những nhà đầu tư hiện nay

Tiền mặt được xem là một trong những hình thức tài sản ngắn hạn điển hình và đem lại tính linh hoạt cao, khả năng thanh khoản tốt và được sử dụng trong các trường hợp cấp thiết hay việc phải chi trả các khoản nợ ngắn hạn của các công ty, doanh nghiệp trên thị trường hoạt động. Những hình thức tài sản tương đương với giá trị tiền mặt như là tài khoản ngân hàng, cũng được xem là một trong những hình thức tài sản ngắn hạn linh hoạt. Hãy tìm hiểu thông tin cơ bản liên quan về bài tập tài sản ngắn hạn trong bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về nó nhé.

Tìm hiểu về tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn điển hình đó chính là tiền mặt và đây được xem là tài sản dễ dàng chuyển đổi và sử dụng. Bạn đã biết về bài tập tài sản ngắn hạn hay chưa?

Tài sản ngắn hạn được hiểu là những giá trị tài sản liên quan đến việc giải ngân trong khoảng thời gian ngắn thường từ ba tháng đến một năm. Tài sản ngắn hạn điển hình đó chính là tiền mặt và đây được xem là tài sản dễ dàng chuyển đổi và sử dụng.

bài tập tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn được hiểu là những giá trị tài sản liên quan đến việc giải ngân nhanh

Giá trị của các hình thức tài sản ngắn hạn thường được liệt kê thông qua bản báo cáo tài chính về tình hình cân đối kế toán của các loại hình tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường dựa vào thứ tự thanh khoản mang tính chất giảm dần. Do đó, tiền mặt được xem là một trong những tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao và thường được liệt kê vào đầu danh sách này.

Tài sản ngắn hạn và dài hạn

Trong hoạt động kinh doanh và vận hành của các công ty, doanh nghiệp thì tài sản ngắn hạn chiếm ý nghĩa quan trọng đối với việc có thể lưu động linh hoạt và sử dụng giá trị tài sản này trong việc chuyển đổi để có thể phục vụ cho các hoạt động vận hành khác có liên quan. Điều này cũng góp phần đánh giá được khả năng thanh toán của các công ty và doanh nghiệp đối với những khoản nợ mang tính chất ngắn hạn mà các công ty và doanh nghiệp đó đang phải có trách nhiệm chi trả.

Trong khi đó, tài sản dài hạn sẽ được xem là những hình thức tài sản mà công ty, doanh nghiệp khó có thể được chuyển đổi thông qua giá trị tiền mặt tương ứng đối với khoảng thời gian dưới một năm. Đồng thời, các hình thức tài sản dài hạn cũng sẽ không đảm bảo được tính linh động và có thể sử dụng trong các trường hợp cấp thiết. Các hình thức tài sản dài hạn phổ biến hiện nay trên thị trường như là các hình thức bất động sản, thiết bị, máy móc, các tòa nhà hoặc là bản quyền của các công ty, doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của mình.

Hình thức tài sản ngắn hạn

Như đã đề cập ở trên, tiền mặt được xem là một trong những hình thức tài sản ngắn hạn điển hình và đem lại tính linh hoạt cao, khả năng thanh khoản tốt và được sử dụng trong các trường hợp cấp thiết hay việc phải chi trả các khoản nợ ngắn hạn của các công ty, doanh nghiệp trên thị trường hoạt động. Những hình thức tài sản tương đương với giá trị tiền mặt như là tài khoản ngân hàng, cũng được xem là một trong những hình thức tài sản ngắn hạn linh hoạt. 

bài tập tài sản ngắn hạn
Tiền mặt được xem là một trong những hình thức tài sản ngắn hạn điển hình

Ngoài ra, các hình thức đầu tư mang tính chất tạm thời và có thời gian đầu tư không dài cũng được xem là hình thức tài sản ngắn hạn với giá trị thời gian đáo hạn thường dao động trong khoảng một năm.

Những thông tin liên quan về bài tập tài sản ngắn hạn đã được đề cập trong bài viết trên. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang đến sự hữu ích đối với việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến tài sản ngắn hạn của bạn nhé.

Google search engine