Stop loss và take profit là gì? Tìm hiểu thông tin cơ bản

Lệnh stop loss được thực hiện trên thị trường giao dịch đầu tư tài chính chứng khoán giúp cho nhà đầu tư có thể hạn chế tối đa được khoản lỗ mà mình không có khả năng chịu. Khi đó, trong hoạt động giao dịch đầu tư thì nhà đầu tư sẽ kiểm soát được giá trị khoản lỗ nằm trong sự quản lý về nguồn vốn đầu tư hơn. Giúp cho hoạt động đầu tư dễ dàng được kiểm soát hơn. Hãy tìm hiểu thông tin cơ bản liên quan về stop loss và take profit là gì trong bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về nó nhé.

Stop loss là gì?

Stop loss và take profit có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư trong giao dịch đầu tư chứng khoán. Bạn đã biết về stop loss và take profit là gì chưa?

Stop loss là một lệnh giao dịch được sử dụng phổ biến trong hoạt động giao dịch đầu tư hiện nay với mục đích cắt lỗ trước khi giá trị lợi nhuận của nhà đầu tư bị giảm sút nghiêm trọng. Nhờ đó mà lợi nhuận sẽ được duy trì ở mức ổn định hơn và hiệu quả hơn.

stop loss và take profit là gì
Stop loss là một lệnh giao dịch được sử dụng phổ biến trong hoạt động đầu tư

Ví dụ về hoạt động giao dịch đầu tư trên thị trường đối với thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đã bỏ ra giá trị nguồn vốn là 30 đô la mỹ để thực hiện giao dịch mua với loại hình cổ phiếu A trên thị trường giao dịch chứng khoán. Trong hoạt động đầu tư đó, nhà đầu tư muốn tiến hành cắt lỗ với mức giá trị chênh lệch là 10% đối với cổ phiếu trong trường hợp suy giảm giá cả trên thị trường giao dịch. 

Khi đó giá trị của lệnh stop loss sẽ được thực hiện ở mức 27 đô la mỹ. Điều này có nghĩa là khi giá của cổ phiếu A trên thị trường giảm tới mức 27 đô la mỹ thì sẽ được thực hiện lệnh bán stop loss để cắt lỗ với giá trị khoản lỗ là 10% so với giá mua lúc trước của cổ phiếu A trên thị trường. 

Mục đích của lệnh stop loss

Lệnh stop loss được thực hiện trên thị trường giao dịch đầu tư tài chính chứng khoán giúp cho nhà đầu tư có thể hạn chế tối đa được khoản lỗ mà mình không có khả năng chịu. Khi đó, trong hoạt động giao dịch đầu tư thì nhà đầu tư sẽ kiểm soát được giá trị khoản lỗ nằm trong sự quản lý về nguồn vốn đầu tư hơn. Giúp cho hoạt động đầu tư dễ dàng được kiểm soát hơn, đồng thời cũng góp phần đem lại hiệu quả cao hơn.

stop loss và take profit là gì
Giúp cho nhà đầu tư hạn chế tối đa được khoản lỗ mà mình không có khả năng chịu

Lệnh stop loss được thực hiện khi nào?

Đối với bất kỳ một giao dịch đầu tư tài chính nào trên thị trường thì việc xác định được giá trị của những sản phẩm đầu tư là vô cùng quan trọng ở các thời điểm lên giá và xuống giá trên thị trường. Từ đó nhà đầu tư sẽ dễ dàng kiểm soát được quá trình nguồn lợi nhuận nhà đầu tư nhận được hay những giá trị khoản lỗ mà nhà đầu tư phải chịu trong hoạt động đầu tư.

Lệnh stop loss được thực hiện vào thời điểm nhà đầu tư đã thực hiện hoạt động giao dịch mua đối với những sản phẩm đầu tư trên thị trường và phải được xác định với giá trị tính toán có sự tham khảo về tình hình diễn biến và biến động của thị trường giao dịch chứng khoán đối với lĩnh vực tham gia.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp những thông tin cơ bản liên quan về stop loss và take profit là gì. Việc tìm hiểu thêm những thông tin và kiến thức hỗ trợ cho hoạt động đầu tư về lĩnh vực tài chính sẽ giúp cho nhà đầu tư hạn chế được rủi ro trong quá trình tham gia giao dịch trên thị trường. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ có thể giúp bạn đưa ra được các quyết định đầu tư hiệu quả hơn trong tương lai nhé.

Google search engine