Hệ số k của đất là gì? Tìm hiểu thông tin về hệ số k của đất

Sự điều chỉnh đối với giá trị biến động theo chiều hướng lên hay xuống của đất có ý nghĩa quan trọng đối với đầu tư. Bởi vì từng khu vực địa lý riêng biệt thì giá đất cũng sẽ được cập nhật phụ thuộc vào các yếu tố liên quan như là yếu tố xã hội và kinh tế. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các thông tin cơ bản về hệ số k của đất trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Hệ số k của đất là gì?

Hệ số k của đất mang tính chất điều chỉnh đối với giá trị của đất trên thị trường. Hệ số k này được hiển thị và xác định dựa trên các khung giá được quy định bởi nhà nước. Nó sẽ được luân phiên thay đổi giá trị đối với từng năm khác nhau và theo từng địa phương.

Sự thay đổi và điều chỉnh của hệ số k này nhằm mang lại sự phát triển cho phù hợp đối với mỗi địa phương nhất định với tình hình khác nhau. Sự quy định này sẽ được đảm nhận bở Sở trung tâm tài chính UBND của từng tỉnh thuộc khu vực địa phương khác nhau.

hệ số k của đất
Sự thay đổi và điều chỉnh của hệ số k này nhằm mang lại sự phát triển cho phù hợp

Khi đó, hệ số k này sẽ được thay đổi với sự biến động lên hay xuống đối với giá đất quy định tùy thuộc vào vị trí địa lý thực tế của nó. Đối với việc xác định hệ số k mới vẫn chưa rõ ràng và cụ thể thì UBND của tỉnh đó sẽ sử dụng hệ số k trước đó.

Bảng giá và hệ số k đất phân biệt ra sao?

Trên thực tế, giá trị phản ánh của giá đất và hệ số k của nó đều mang đến những giá trị thực là giá trên thị trường được đề cập. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền xử lý và ban hành đều có sự can thiệp vào giá trị này. Tuy nhiên, đối với việc ban hành các giá trị được thể hiện thông qua bảng giá của đất thì sẽ được điều chỉnh và áp dụng đối với từng kỳ là 5 năm (vào ngày 1 tháng 1 của đầu kỳ đó sẽ được công bố cho sự thay đổi và điều chỉnh). Trong khi đó, hệ số k sẽ được công bố cho sự thay đổi và điều chỉnh được áp dụng theo mỗi năm.

hệ số k của đất
Giá trị phản ánh của giá đất và hệ số k của nó đều mang đến những giá trị thực

Hệ số k được tính như thế nào?

Công thức áp dụng

Trên thực tế, giá trị của hệ số k sẽ được xác định thông qua sự chuyển nhượng đối với giá đất được thực hiện tại địa bàn của địa phương cụ thể trong một khoảng thời gian xác định cụ thể. Trong đó, điều kiện xảy ra và được hình thành là hoàn toàn tự nhiên và không có sự can thiệp nào khác. Hệ số này sẽ được cung cấp thông qua UBND trực thuộc của từng tỉnh xác định ngay thời điểm cụ thể. Công thức được áp dụng để có thể tính hệ số này đó chính là:

Hệ số k = Giá đất chuyển nhượng thực tại / Giá đất được quy định bởi UBND tỉnh

Công thức xác định tiền sử dụng của đất

Tiền sử dụng đất đã được quy định một cách rõ ràng thông qua Luật Đất đai được ban hành và áp dụng trong năm 2013 như sau: giá trị số tiền này sẽ tương ứng với giá trị thanh toán mà người đã sử dụng phần đất đó chi trả cho Nhà nước trong trường hợp Nhà nước đã giao đất và có thu phí đối với giá trị đất được sử dụng. Khi đó người sử dụng sẽ được cung cấp quyền hạn đối với việc sử dụng khoảng đất đó phù hợp với mục đích mà họ có nhu cầu sử dụng đã được thỏa thuận.

Điều này có nghĩa là khi người sử dụng đất nhận được sự chuyển giao đất có thu tiền sử dụng từ phía cơ quan Nhà nước thì người sử dụng sẽ được phép sử dụng đất đó trong mục đích đã được chấp thuận ban đầu được xem là phù hợp. Khi đó, sẽ tồn tại một khoảng thu tiền mà người sử dụng phải thanh toán cho Nhà nước đối với giá trị đất sử dụng có truy thu, thì giá trị này sẽ được gọi là “tiền sử dụng đất”.

Công thức được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất thông qua hệ số k của đất sẽ được quy định như sau:

Tiền sử dụng đất = hệ số k x bảng giá đất đã được quy định ở khu vực của UBND

Công thức xác định giá đất

Công thức xác định giá đất thông qua giá trị của hệ số k sẽ được quy định như sau:

Giá đất = hệ số k của đất sau khi được điều chỉnh thích hợp đối với việc kiểm soát và xác định giá đất phù hợp x giá đất được hiển thị trong bảng giá

Trên thực tế, để có thể xác định được giá trị giá đất một cách cụ thể và hiệu quả thì phải thực hiện thông qua 4 bước có quy trình cụ thể. Điều này có nghĩa là không được tùy tiện áp dụng công thức để xác định giá đất một cách không có tổ chức và theo cảm tính. Việc xác định giá đất này phải phụ thuộc đối với giá trị nguồn thông tin được thể hiện thông qua hoạt động khảo sát, hệ số k, và một số thông tin có liên quan khác. 

Hệ số k của một số khu vực năm 2021

Tình hình cập nhật trên thực tế của một số địa phương trong giai đoạn năm 2021 đối với hệ số k cũng đã được hoàn thiện. Việc xác định hệ số k của đất này sẽ phụ thuộc vào tình hình phát triển của mỗi địa phương riêng biệt. Ngoài ra, giá trị của hệ số này cũng sẽ được giữ nguyên đối với những nơi không cần điều chỉnh.

hệ số k của đất
Một số địa phương trong giai đoạn năm 2021 có hệ số k cũng đã được hoàn thiện

Tại địa phương của khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu thì hệ số k đã được sử dụng đối với đất trong giai đoạn năm 2021 là giá trị của hệ số k năm trước đó. Hệ số này đã được xác định thông qua hoạt động rà soát một cách có kế hoạch và tuân thủ theo những điều lệ được quy định thông qua cơ quan pháp luật. Trong đó, đã có sự cân nhắc giữa các yếu tố như là sự phát triển của nền kinh tế và sự phát triển của xã hội khu vực đó.

Bên cạnh đó, hệ số k của tỉnh Đồng Nai cũng được quyết định với vai trò kiểm soát về giá đất trong nông nghiệp, hoặc tình trạng đất thuộc phi nông nghiệp với giá trị bằng 1 trong giai đoạn năm 2021.

Ngoài ra, một số khu vực tại Hà Nội cũng có sự điều chỉnh hệ số k cho phù hợp dao động từ 1 đến 1,17. Cụ thể là:

  • Hệ số k của khu vực Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy đạt giá trị là 1,17.
  • Quận Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy có hệ số k đạt giá trị 1,1.

Hệ số k sẽ được xác định của các khu vực này thông qua các hoạt động sau đây:

  • Tiến hành các hoạt động mang tính chất khảo sát về lượng thông tin và dữ liệu cần thiết.
  • Xác định được giá trị của từng khu vực có giá đất như thế nào.
  • Sử dụng công thức để tính toán được hệ số k một cách chính xác.
  • Sử dụng công thức để có thể xác định được giá đất phù hợp của từng khu vực cụ thể được phân bố theo tình trạng khu vực địa lý.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp các thông tin cơ bản liên quan về hệ số k của đất cũng như là ý nghĩa của nó. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang đến sự hữu ích cho bạn nhé.

Google search engine