Strike price là gì? Đặc điểm và các lưu ý khi lựa chọn

Hợp đồng quyền chọn là một trong số những khái niệm khá quen thuộc trong đầu tư tài chính. Ở đây có khá nhiều những khái niệm về giá cả khác nhau mà nhà đầu tư cần tìm hiểu. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về strike price là gì, đặc điểm chi tiết và các lưu ý khi nhà đầu tư lựa chọn strike price.

1. Strike Price là gì?

Strike price được dịch ra tiếng Việt là giá thực hiện, đây là ngưỡng giá được hình thành trước ở hợp đồng phái sinh có khả năng giao dịch khi tiến hành. Ở quyền chọn mua thì giá thực hiện là giá chứng khoán mua được còn quyền mua là giá chứng khoán bán ra được.

strike price
Khái niệm về strike price là gì

2. Thông tin chi tiết về strike price 

Strike price được sử dụng rộng rãi ở các phiên đầu tư phái sinh hay là những giao dịch quyền chọn. Công cụ phái sinh được xem là những sản phẩm tài chính có giá trị bị ảnh hưởng từ tài sản cơ sở, chủ yếu từ công cụ tài chính còn lại. Giá thực hiện là chỉ số chính yếu ở những quyền chọn đầu tư.

Ví dụ như người mua vào quyền chọn mua sẽ có quyền tuy nhiên không nhất thiết thực hiện mua chứng khoán ở tương lai trong ngưỡng giá thực hiện. Giống như vậy, phía mua quyền chọn bán cũng có quyền và không nhất thiết bán đi chứng khoán trong tương lai ở ngưỡng giá thực hiện.

Strike price được xem là yếu tố quan trọng tác động lên giá trị quyền chọn. Nó được hình thành khi hợp đồng được tạo ra và cho nhà đầu tư nắm được ngưỡng giá mà tài sản cơ sở cần chạm vào trước khi quyền chọn đó sinh lợi nhuận.

Sự khác nhau giữa giá chứng khoán cơ sở cùng mức giá thực hiện là tìm ra được giá trị hợp đồng. Xét về phía bên mua quyền chọn mua, khi strike price có mức giá lớn hơn giá chứng khoán cơ sở thì quyền chọn đang thua lỗ.

Ở tình huống này thì quyền chọn sẽ không mang trong nó giá trị nội tại nào tuy nhiên có vẫn có khả năng mang giá trị thông qua độ biến động và thời gian trước thời điểm hết hạn. Hai yếu tố này có khả năng hỗ trợ quyền chọn hình thành trạng thái sinh lợi nhuận thời gian tới. Trái lại khi chứng khoán cơ sở có giá lớn hơn strike price thì quyền chọn mang giá trị nội tại và đang sinh lợi nhuận.

Phía mua quyền chọn bán sẽ mang trạng thái sinh lợi nhuận khi giá chứng khoán cơ sở nhỏ hơn strike price và sẽ gặp lỗ khi chứng khoán cơ sở có mức giá lớn hơn giá thực hiện.

strike price
Hiểu chi tiết hơn về khái niệm strike price

3. Ví dụ cụ thể về Strike Price

Giả sử như đang có 2 hợp đồng quyền chọn tương tự nhau, nhưng sự khác nhau ở mục strike price, một hợp đồng quyền chọn mua ở ngưỡng giá 100 Đô, một hợp đồng khác tương tự có mức giá là 150 Đô, ngưỡng giá chứng khoán cơ sở khi đó là 145 Đô la. Đến thời điểm đáo hạn, hợp đồng 1 có giá trị là 45 Đô la, hợp đồng thứ 2 có trạng thái lỗ 5 Đô la do tài sản cơ sở có giá trị hiện tại nhỏ hơn mức giá thực hiện là 5 Đô la, do đó mà hợp đồng thứ 2 giá trị dường như đi về 0.

4. Lưu ý khi chọn Strike Price 

Để có thể chọn ra giá thực hiện hợp lý thì cần phải phân tích qua những chu kỳ, quan sát diễn biến chính, đánh giá lại, chấp nhận các vấn đề có thể xảy ra, nhận khoản thưởng rủi ro, rủi ro nếu chọn giá không đúng, các thay đổi tiềm ẩn và việc đưa ra một kế hoạch dự phòng.

Xem xét diễn biến chính

Strike price xem một quyền chọn là ngưỡng giá mà khi đó quyền chọn giao dịch sẽ có khả năng tiến hành, một nhà đầu tư đi theo chủ nghĩa an toàn sẽ chọn mức giá thực hiện mua nhỏ hay ngang giá cổ phiếu, còn ai yêu thích rủi ro và lợi nhuận cao sẽ chọn cao hơn giá của cổ phiếu.

Quyền chọn bán có mức giá ngang hay lớn hơn giá cổ phiếu được coi là có mức độ an toàn, còn việc giá tiến hành nhỏ hơn thì ngưỡng này được cân nhắc là không bảo đảm. Việc phân tích diễn biến chính ở ngưỡng giá cổ phiếu nhằm xác định strike price khá quan trọng do nếu chọn lựa sai sẽ bị lỗ và mức rủi ro sẽ càng cao hơn nếu giá thực hiện cao hơn số tiền đang sở hữu.

strike price
Các lưu ý khi lựa chọn strike price

Cân nhắc giá Strike Price để thực hiện

Giả sử như nếu nhà đầu tư đã chọn ra được một cổ phiếu cần tiến hành giao dịch quyền chọn thì giai đoạn kế tiếp sau khi đã chọn ra cổ phiếu đó là chọn 1 chiến lược, giống với giao dịch 1 quyền chọn mua hay tiến hành quyền chọn mua, sau đó cân nhắc cả 2 tình huống quan trọng nhất ở việc tìm ra được ngưỡng strike price gồm ngưỡng chấp nhận rủi ro cùng ngưỡng thưởng rủi ro nhà đầu tư hướng đến.

Khoản thưởng rủi ro

Khoản thưởng rủi ro bình thường được xem là mức vốn mà nhà đầu tư muốn chấp nhận rủi ro ở giao dịch và có mức sinh lời cao hơn. Quyền chọn mua ITM mặc dù là không nhiều rủi ro so với OTM tuy nhiên lại mất nhiều phí hơn, khi mà chỉ cần đầu tư một mức vốn khá ít trong đầu tư quyền chọn mua thì sự lựa chọn OTM sẽ phù hợp hơn. 

Nếu xác định quyền mua OTM thì sẽ có khả năng cao hơn là khi xác định ITM nếu cổ phiếu đang có giá lên cao. Tuy nhiên khả năng thành công thì lại không bằng ITM, hay nói dễ hiểu là nhà đầu tư có thể bỏ ra ít vốn hơn nhằm mua quyền chọn ua OTM tuy nhiên rủi ro mất trắng toàn bộ tiền đầu tư sẽ lớn hơn quyền chọn mua ITM.

Chọn giá sai

Khi nhà đầu tư quyết định giao dịch quyền chọn mua hay bán, xác định strike price sẽ có thể làm cho nhà đầu tư mất đi tất cả mức phí bảo hiểm thanh toán trước đó. Giá thực hiện không đúng sẽ làm cho ngưỡng giá cổ phiếu cơ sở lớn hơn mức giá thị trường ở cùng thời điểm và nếu lúc đó cổ phiếu có giá giảm bất ngờ thì nhà đầu tư sẽ gặp lỗ nặng.

Điểm giá để xem xét

Strike price được xem là một khía cạnh có sức ảnh hưởng mà nhà đầu tư cần xem xét trước khi quyết định làm gì đó có được lợi nhuận, có khá nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến nó mà nhà đầu tư cần xem qua, phân tích kỹ càng để xác định ngưỡng giá này và có được lời chứ không thua lỗ.

Biến động tiềm ẩn

Biến động tiềm ẩn được coi là sự biến động ở giá cả quyền chọn, khi cổ phiếu có tỷ lệ lớn thì mức độ này cũng lớn theo. Những cổ phiếu có độ tiềm ẩn riêng biệt thì ngưỡng giá thực hiện cũng riêng biệt. Không tiến hành những lệnh mua ITM ở ngưỡng biến động cao, tương tự như không nên giao dịch lệnh OTM có biến động tiềm ẩn nhỏ. Đánh giá sự biến động tiềm ẩn được coi là yếu tố quan trọng trước khi xác định quyền chọn.

Xây dựng kế hoạch dự phòng

Giao dịch quyền chọn phải có được một sự tiếp xúc thực tế nhiều hơn so với các nhà đầu tư còn lại, tự lập ra một kế hoạch dự trù để đối mặt với những tình huống bất ngờ, sự biến động bất ngờ thay đổi lên xuống của giá cổ phiếu, tìm ra strike price chi tiết, ở một mức độ rủi ro, sẽ giảm đi khả năng thua lỗ và đem lại cách xử lý cụ thể để có thể sinh lời.

Lời kết

Và đó là các thông tin cơ bản về khái niệm strike price là gì mà nhà đầu tư cần quan tâm. Đây được xem là một trong số những thông tin cơ bản về hợp đồng quyền chọn ở lĩnh vực đầu tư chứng khoán mà ai cũng cần biết.

Google search engine