Ngân hàng trung ương và chức năng của ngân hàng trung ương

Central Bank hay còn được gọi là Ngân hàng trung ương, là tên một tổ chức đứng đầu trong một quốc gia, là nơi có thể độc quyền ban hành và thực hiện việc quản lý tình hình tiền tệ và nhà nước cùng hoạt động ngân hàng. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về chức năng của ngân hàng trung ương và tầm quan trọng của tổ chức này.

1. Thế nào là ngân hàng trung ương?

Ngân hàng trung ương hay còn được gọi với cái tên thường thấy là Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đây được xem là tổ chức hay cơ quan nhà nước có nhiệm vụ quản lý, điều tiết những chính sách, hệ thống tiền tệ trong một quốc gia.

Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ chính đó là thực hiện việc phát giấy bạc và cần làm một số yêu cầu như kiểm soát tiền tệ, bình ổn giá trị tiền tệ, duy trì mức cung tiền trong một nước, quản lý mức lãi nhằm duy trì sự ổn định của nền kinh tế, giảm thiểu những vấn đề của ngân hàng thương mại về việc phá sản.

Giới thiệu ngân hàng trung ương là gì?
Giới thiệu ngân hàng trung ương là gì?

2. Chức năng của ngân hàng trung ương

Một số chức năng cơ bản của ngân hàng trung ương gồm có:

Phát hành tiền tệ 

Ngân hàng trung ương có một vai trò cực kỳ quan trọng đầu tiên đó là thực hiện in tiền một cách hợp pháp dựa vào những quy định có trong pháp luật và sẽ được phê chuẩn từ Nhà nước để duy trì sự thống nhất trong lưu thông tiền tệ. Đồng VNĐ được phát hành từ ngân hàng trung ương là hợp pháp và cưỡng chế sử dụng khi thanh toán.

Những ngân hàng trung ương có vai trò đó là tính toán được số tiền cần in thêm, lúc in và cách phát hành như thế nào dựa vào tình hình của nền kinh tế và phải duy trì sự ổn định kinh tế.

Là ngân hàng của những ngân hàng

Ngân hàng trung ương được gọi là ngân hàng đứng đầu các ngân hàng do không trực tiếp liên quan đến hoạt động giao dịch tiền tệ hay tín dụng trên thị trường mà chỉ làm theo các nghiệp vụ ngân hàng cùng các quốc gia trung gian, các nghiệm vụ này sẽ là:

  • Đăng ký tài khoản và nhận số tiền gửi qua các ngân hàng thương mại
  • Nhận những khoản tiền gửi từ toàn bộ ngân hàng trong một nước, ở dưới dạng là tiền gửi thanh toán hay tiền gửi dự trữ bắt buộc và là khoản tiền để dự phòng mà các NHTW đó sẽ thực hiện hoàn lại cho những ngân hàng thương mại.
  • Ngoài khoản tiền gửi để dự trù thì số tiền gửi trong thanh toán còn được xem là số tiền ngân hàng thương mại phải có ở trong tài khoản ngân hàng. Khoản tiền này có thể phục vụ cho khả năng thanh toán tiền cùng với nhu cầu giao dịch ở những ngân hàng trung ương.

Cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Ngân hàng trung ương có một nhiệm vụ khá quan trọng đó là phát hành tín dụng cho những ngân hàng thương mại qua việc tiến hành chiết khấu chứng từ sở hữu mức giá ngắn hạn và được các ngân hàng thương mại sở hữu. Đây được xem là một dạng cung cấp vốn từ NHTW cho các ngân hàng thương mại để cải thiện hoạt động tín dụng.

Ngân hàng trung ương có vai trò là bên cho vay cuối cùng trong chuỗi vay tài chính giữa những ngân hàng. Việc cấp tín dụng làm cho phải phát hành một số lượng tiền mới, do đó mà điều kiện tín dụng khá chặt chẽ và có giới hạn từ mức chiết khấu, thời gian, dạng chứng từ có giá sử dụng chiết khấu. Ngân hàng trung ương có vai trò bảo vệ những ngân hàng trung giản khỏi khả năng bị phá sản qua các khoản tín dụng

Chức năng của ngân hàng trung ương
Chức năng của ngân hàng trung ương

Ngoài ra thì NHTW còn được coi là một nơi nhằm thực hiện các thanh toán bù trừ để giảm khoản phí thanh toán hay luân chuyển nguồn vốn cùng với bên trung gian và cả thị trường

Ngân hàng của Chính phủ 

Ngân hàng trung ương là một ngân hàng hay tổ chức của chính phủ, có nhiệm vụ chính là đem lại dịch vụ ngân hàng cho nhà nước và cũng như là tư vấn về chính sách tài chính cho nhà nước

3. Vì sao xem ngân hàng trung ương là ngân hàng của chính phủ?

Trên toàn thế giới, đa số các ngân hàng trung ương và chính phủ đều sẽ độc lập với nhau về pháp lý, mục đích vận hành cũng như hướng kiểm soát

Ở nước ta thì ngân hàng trung ương cũng được coi là ngân hàng nhà nước Việt nam và được kiểm soát từ chính cơ quan trực thuộc chính phủ và cơ quan nhà nước, vì vậy sẽ không tách riêng về mặt pháp lý.

Ngân hàng trung ương được ra hạn mức các chi tiêu lạm phát tuy nhiên về mặt phê duyệt vẫn đến tư Chính phủ, do đó chưa có sự độc lập về quyền quyết định chính sách cho mình.

Ngân hàng trung ương được thi hành những chính sách tài chính quốc gia, tuy nhiên việc hoạch định đó vẫn chịu sự ảnh hưởng từ nhà nước về mục tiêu lạm phát do đó không độc lập về hoạt động.

Vì sao nói chức năng của ngân hàng trung ương là ngân hàng của chính phủ?
Vì sao nói chức năng của ngân hàng trung ương là ngân hàng của chính phủ?

Sau cùng thì các quy định về việc quản lý hoạt động của ngân hàng trung ương được ban hành bởi Nhà nước. Vì vậy mà NHTW sẽ không độc lập trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính.

4. Vai trò của ngân hàng Trung ương

Ngân hàng trung ương sẽ có nhiệm vụ và quyền hành về việc đưa ra chủ trương tài chính ở một đất nước hay vùng lãnh thổ. Quyền hạn chế sẽ gồm có mức lãi vay cũng như trấn áp thanh khoản những nhu cầu về dự phòng cùng với hoạt động ở những thị trường mở.

Chức năng của ngân hàng trung ương tập trung chú trọng vào việc quản lý nhằm có được các tỷ suất ở ngưỡng nhỏ nhất và không làm biến động lạm phát kinh tế cũng như thúc đẩy việc tăng trưởng kinh tế tài chính sau khi đã sử dụng khả năng chủ trương cho những hoạt động giải trí.

Đa số những ngân hàng trung ương đều sẽ được kiểm soát thông qua hội đồng quản trị và hoạt động riêng lẻ. Ngoài ra thì những NHTW còn có những quyết định dưới khá nhiều góc nhìn về tình hình kinh tế, thị trường nhằm phân chia tiềm năng.

5. Ngân hàng trung ương có tầm quan trọng thế nào?

Để đem lại khá nhiều những giá trị về mặt kinh tế tài chính thì ngân hàng này có một vai trò cực kỳ quan trọng. Nhất là ở quá trình phát triển nền kinh tế tài chính và sự phát triển chung trong nền kinh tế để không bị quá tải.

Cùng một thực trạng là người dân vay nợ nhiều và chưa có thể thanh toán được thì ngân hàng trung ương cũng đưa ra khá nhiều chính sách để cải thiện việc này. Với các tình huống xấu khi mà đưa ra mức cung quá cao sẽ làm cho lạm phát tăng và không thể quản lý dòng tiền.

Một điều đặc biệt là khi nói về siêu lạm phát kinh tế làm tàn phá đi nền kinh tế tài chính Đức trong khoảng 1920 trước tình huống nguy cấp do đó mà cơ quan nhà nước đã in ra nhiều tiền để thanh toán nợ. Từ các dữ liệu đó có thể thấy được rằng ngân hàng trung ương có một vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều hành sự hoạt động của nền kinh tế tài chính một quốc gia.

Lời kết

Và đó là những thông tin về ngân hàng trung ương là gì cũng như chức năng của ngân hàng trung ương mà bạn cần quan tâm. Đây là một trong số các trung tâm đầu não của một nước, có nhiệm vụ quan trọng trong việc điều tiết chính sách tiền tệ của nước đó.

Google search engine