Giá đóng cửa là gì? Thông tin liên quan tới giá đóng cửa

Để có thể hoạt động một cách hiệu quả trên thị trường tài chính. NĐT cần phải hiểu rõ được những khái niệm cơ bản để nắm bắt được bảng thông tin giao dịch trên thị trường chứng khoán hay ngoại hối. Từ những kiến thức cơ bản, người đầu tư mới có thể phân tích biểu đồ đầu tư một cách tối ưu nhất. Trong giới hạn nội dung lần này, hãy cùng tìm hiểu những kiến thức liên quan tới giá đóng cửa là gì?

Giá đóng cửa là gì?

Giá đóng cửa là gì? Closing Price hay giá đóng cửa chính là giá trị của các loại cổ phiếu được niêm yết trên thị trường khi kết thúc phiên giao dịch của ngày hôm đó. Một phiên đóng hay mở cửa sẽ được diễn ra tại một mốc thời gian quy định và có sự khác nhau ở những thị trường tài chính riêng biệt.

Mức giá đóng cửa trên thị trường.
Mức giá đóng cửa trên thị trường.

Tóm lại, mức giá khi phiên giao dịch kết thúc chính là giá đóng cửa hay mức giá cuối cùng của phiên ngày hôm đó. Tại một số sàn giao dịch chứng khoán, mức giá đóng cửa của phiên ngày hôm nay chính là mức giá tham chiếu của sàn vào phiên giao dịch của ngày kế tiếp. Quy luật này sẽ được lặp lại cho những phiên giao dịch theo một chu kỳ và tương ứng với một thị trường cụ thể.

Giá đóng cửa chính là mức giá cuối cùng tại thời điểm phiên giao dịch kết thúc. Tại thời điểm giá đóng cửa sẽ bao gồm cho hai mức giá đó là giá bán và giá mua trên thị trường. Cách xác định mức giá này sẽ được thực hiện theo hình thức đấu giá. Bởi vào thời điểm phiên kết thúc sẽ có một lượng giao dịch lớn xảy ra giữa người mua và người bán trên thị trường. Chính vì thế mà giá cuối phiên sẽ được xác định theo hình thức đấu giá để đảm bảo tính công bằng cho người bán và người mua. Chính sự tuần hoàn diễn ra của giá đóng cửa đã góp phần tạo nên tính liên tục cho toàn bộ thị trường chứng khoán.

Giá đóng cửa có hiệu chỉnh

Adjusted Closing Price hay giá đóng cửa có hiệu chỉnh là tên gọi của một loại công cụ được sử dụng nhằm để giúp nhà đầu tư có thể thực hiện kiểm tra những khoản lợi nhuận khi nó dựa vào những số liệu đã được hình thành trong quá khứ. Từ đó mang tới một cái nhìn tổng quát nhất cho những khoảng đầu tư cũng như tính hiệu quả trong quá trình sử dụng vốn trong trường hợp vốn của các cá nhân sở hữu tài sản có giá trị vượt quá so với mức giá thực tế trên thị trường. Đây là công cụ giúp phân tích được những hoạt động của công ty trong quá trình phân chia cổ tức, tách cổ phiếu hoặc những quyền lợi về mua trước cổ phiếu.

Mức giá đóng cửa có hiệu chỉnh.
Mức giá đóng cửa có hiệu chỉnh.

Nếu giá đóng cửa là dữ liệu được lấy từ thời điểm phiên giao dịch kết thúc thì giá đóng cửa hiệu chỉnh là mang một ý nghĩa khác hoàn toàn. Có một yếu tố NĐT nên hiểu rằng, giá trị của cổ phiếu trên thị trường sẽ luôn bị tác động của rất nhiều những sự biến đổi chung của nền kinh tế. Vì thế nên, NĐT cần phải có những cách phân tích hiệu quả khi kết thúc phiên giao dịch của một ngày từ đó nhận biết các tác động của thị trường.

Giá đóng cửa hiệu chính là một yếu tố thể hiện một cách chính xác giá trị của các loại cổ phiếu sau quá trình hạch toán. Những nghiệp vụ này sẽ được thực hiện dựa vào quá trình doanh nghiệp hoạt động trong một quảng thời gian dài.

Vào những thời điểm phân tách, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường sẽ có sự tác động nhất định đến giá trị cổ phiếu. Vì thế nên NĐT cần phải thực hiện điều chỉnh, nghiên cứu để đưa ra đánh giá chính xác nhất về một loại tài sản trên thị trường. Từ quá trình này, NĐT có thể đưa ra kết luận phù hợp nhất về các quyết định giúp mang lại lợi nhuận từ những phán đoán sát với tình hình thực tế của thị trường nhất.

Google search engine