Finance là gì? Định nghĩa và chức năng cơ bản của Finance

Finance  có vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội bên cạnh những nhân tố khác. Bài viết sẽ giới thiệu về Finance và những thông tin cơ bản của Finance. 

Finance (Tài chính) là gì? 

Finance có nghĩa là Tài chính. Nó phản ánh mối quan hệ phân phối các nguồn lực tài chính của xã hội dưới các hình thức tạo lập, huy động ban đầu cho đến phân bổ và sử dụng trong nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của các chủ thể trong từng thời điểm.

Finance thực chất là sự vận động của nguồn vốn diễn ra trong xã hội qua việc cho thấy các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân bổ tiền và tài sản có giá. Finance gồm các quỹ tiền tệ do nhà nước thành lập và kiểm soát nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu của cá nhân và tổ chức trong xã hội.

Finance bản chất không phải là tiền tệ, các quỹ tiền tệ được tạo thành với chức năng như trên chính là biểu hiện bên ngoài của tài chính. Nói dễ hiểu thì Finance phản ánh các quá trình không tách rời là tạo lập, phân bổ và kiểm soát tiền và các tài sản có giá trong xã hội.

Finance là gì? Định nghĩa và chức năng cơ bản của Finance
Tài chính là việc điều chỉnh nguồn vốn đáp ứng nhu cầu

Finance nói dễ hiểu bao gồm các lĩnh vực cụ thể như ngân hàng, thị trường tiền tệ, vốn, tín dụng, tiền tệ, đầu tư… và phân loại thành tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân. Dịch vụ tài chính là dịch vụ phát sinh trong suốt quá trình mà huy động và phân phối các nguồn lực tài chính.

Finance có chức năng gì với kinh tế xã hội?

Finance có ba chức năng quan trọng và thiết yếu đối với nền kinh tế là huy động, phân phối và kiểm soát. 

Chức năng huy động của Finance

Đây có thể hiểu được là chức năng tạo ra các nguồn tài chính thông qua quá trình tổ chức khai thác các nguồn Finance trong xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên mọi hình thức huy động vốn cho nền kinh tế đều phải tuân thủ theo quan hệ cung cầu, cơ chế thị trường và giá cả của vốn và đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật. 

Chức năng phân bổ của Finance

Finance có chức năng phân bổ đối với đối tượng là các nguồn lực tài chính trong xã hội. Phân bổ tài chính là việc thành lập và sử dụng các quỹ nhằm phân bổ các giá trị dưới hình thái tiền tệ. Phân bổ tài chính như thế nào?

Phân bổ tài chính bao gồm: 

 • Phân bổ lần đầu: là quá trình diễn ra khi sản xuất kinh doanh phản ánh trong việc phân chia giá trị hàng hóa sản xuất ra cho các đối tượng tham gia trong quá trình đó. 
 • Phân bổ lại: là quá trình phân bổ lại các giá trị tạo ra từ quá trình phân bổ từ đầu thông qua các quỹ tiền tệ được tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu và mục đích của các chủ thể. Có thể xem đây như một thị trường thứ cấp, nơi các hoạt động phân bổ lại hoạt động rất đa dạng và phức tạp và nhiều tầng do tồn tại rất nhiều chủ thể kinh tế với nhu cầu và mục đích khác nhau hoàn toàn. 

Sự hình thành các quỹ tiền tệ trong Finance

Dựa chức năng và vai trò mà các quỹ tiền tệ có thể chia thành 5 nhóm cụ thể như sau:

 • Quỹ tiền tệ sản xuất kinh doanh: là của các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Có thể xem đây là quỹ tiền tệ trực tiếp và cơ bản nhất.
 • Quỹ tiền tệ các tổ chức tài chính trung gian: là quỹ tiền tệ khá đặc thù, được tạo ra nhằm tăng cường sự đa dạng và tính hiệu quả của các hoạt động Finance. 
 • Quỹ tiền tệ nhà nước: được tạo ra nhằm mục đích duy trì hoạt động của các cơ quan, ban ngành trong bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể là ngân sách nhà nước. 
 • Quỹ tiền tệ khu vực dân cư: được tạo ra để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của cá nhân và hộ gia đình. 
 • Quỹ tiền tệ tổ chức chính trị, xã hội: là loại hình đặc thù tạo ra dựa trên mục đích cụ thể của các tổ chức này. 
Finance là gì? Định nghĩa và chức năng cơ bản của Finance
Ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng điều tiết kinh tế xã hội

Việc phân bổ tài chính còn thể hiện trong nội bộ của các chủ thể kinh tế đó. Chủ yếu đến từ việc phân chia quỹ cho các hoạt động và mục đích khác nhau. Ngoài nguồn lực có, thông thường các quỹ tiền tệ sẽ có xu hướng kêu gọi các nguồn lực bên ngoài đáp ứng được mục đích chính của quỹ tiền tệ. 

Các phương pháp phân bổ trong Finance

Thông thường, Finance có 4 phương pháp phân bổ tài chính bao gồm: hoàn trả, hoàn trả có điều kiện, không hoàn trả và hoàn trả tài chính nội bộ áp dụng cho 4 loại quan hệ tài chính cụ thể. 

 • Hoàn trả: nằm trong quan hệ tài chính hoàn trả thì luồng tiền sẽ di chuyển từ chủ thế này đến chủ thể khác và trở lại chủ thể ban đầu sau một thời gian. Ví dụ: ngân hàng cấp thẻ tín dụng, khách hàng sử dụng và hoàn trả lại cho ngân hàng. 
 • Hoàn trả có điều kiện: đây là mối quan hệ mà luồng tiền di chuyển và quay trở lại khi xảy ra một sự kiện bất ngờ. Ví dụ: bảo hiểm;
 • Quan hệ Finance không hoàn trả: đây là khi luồng tiền tệ được di chuyển mà không có sự quay ngược trở lại. Ví dụ: dịch vụ cộng đồng…
 • Quan hệ Finance nội bộ: phát sinh trong nội bộ chủ thể kinh tế nhằm mục đích phục vụ cho các mục tiêu của chủ thể. Ví dụ: phân phối nguồn lực tài chính cho người lao động, trả lãi, chi cho hoạt động mua sắm trang thiết bị…

Chức năng kiểm soát của Finance

Đây là chức năng kiểm tra, kiểm soát lại các nguồn lực tài chính đã được phân bổ để đảm bảo chúng được sử dụng đúng mục đích. Trong đó:

 • Chức năng này thể hiện khả năng khách quan của Finance. Nhằm kiểm soát tài chính với các hoạt động thực tiễn của các quỹ tiền tệ ở trên. Đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực được phân bổ đúng theo mục đích, đảm bảo yêu cầu thực tế và diễn ra theo đúng hướng.
 • Kiểm soát quá trình huy động, khai thác và sử dụng nguồn lực để đảm bảo mục tiêu và hiệu quả trong suốt quá trình.

Vai trò của Finance trong kinh tế xã hội 

Finance có vai trò đặc biệt quan trọng với nền kinh tế xã hội và là phần không thể tách rời. Vai trò của Finance thể hiện rõ đối với 3 đối tượng chính trong nền kinh tế là: 

Finance đối với cá nhân

Thể hiện ở việc tài chính có vai trò trong việc huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho các hoạt động của cá nhân đó thông qua mức thu nhập, số tiền cá nhân có được. Finance cá nhân sẽ tác động đến hoạt động và hành vi của các cá nhân trong xã hội và sự phân hóa xã hội dựa trên Finance. Tài chính cá nhân áp dụng cụ thể hoạt động của mỗi cá nhân, vì vậy mọi kế hoạch tài chính sẽ phụ thuộc phần lớn vào nguồn thu tài chính, yêu cầu, mục tiêu và mong muốn trong đời sống mỗi cá nhân. của mỗi người. Có thể kể đến các hoạt động như: hoạt động mua bán, kinh doanh, vay vốn…

Finance là gì? Định nghĩa và chức năng cơ bản của Finance
Các yếu tố tác động tới tài chính cá nhân

Finance đối với doanh nghiệp

Thể hiện ở việc Finance có vai trò quyết định trong việc hình thành, phát triển, hoạt động của doanh nghiệp. Nền tảng của sản xuất kinh doanh là từ Finance, là nguồn tài chính để duy trì các hoạt động như nhân sự, sản xuất, giao nhận, cơ sở vật chất, kỹ thuật. Giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển ổn định. Đa số các nguồn vốn của doanh nghiệp đến từ việc huy động vốn tự có, huy động từ nhà đầu tư, cổ đông, huy động tư vốn vay ngân hàng. 

Với 2 chức năng là huy động và phân bổ thì với Finance doanh nghiệp thể hiện ở việc huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện các dự án, các nhu cầu cơ bản cho hoạt động của doanh nghiệp và phân bổ các nguồn lực này sao cho hợp lý với từng hoạt động, từng phòng ban mà đảm bảo hiệu quả.

Finance với đất nước

Thể hiện ở chỗ tác động 2 chiều của nó tới Finance cá nhân và doanh nghiệp, nó vừa chi phối cho Finance cá nhân và doanh nghiệp trong việc hỗ trợ phân bổ nguồn lực và Finance cá nhân và doanh nghiệp cũng sẽ tác động vào Finance nhà nước thông qua đóng góp ngân sách. Vì vậy sức khỏe Finance cá nhân và doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Finance quốc gia. 

Bài viết đã cung cấp cơ bản về khái niệm về Finance là gì và chức năng cũng như vai trò của nó trong nền kinh tế xã hội. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu được bản chất và cách thức Finance tác động lên xã hội. Tìm hiểu thêm về thị trường tài chính và các công cụ sinh lời trong tài chính bằng cách truy cập website https://toptradingforex.com/ .

Google search engine