Cách nhận xét biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ cột

Từ cấp học trung học phổ thông, chúng ta đã được học cách nhận xét biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, v.v. Đây là kiến thức căn bản nhưng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhận xét biểu đồ giúp cho quá trình phân tích thị trường, phân tích số liệu được chính xác hơn. Từ đó, tạo tiền đề áp dụng cho đầu tư tài chính, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác nữa. Trong bài viết này, cùng học cách nhận xét biểu đồ chính xác nhất!

1. Tầm quan trọng của việc theo dõi, nhận xét biểu đồ

Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu: Biểu đồ là một dạng biểu thị số liệu, giá trị, v.v. dưới dạng hình vẽ. Phần lớn, biểu đồ được ứng dụng trong các lĩnh vực như: địa lý, kinh tế, tài chính, đầu tư, v.v. Mục đích của biểu đồ là biểu thị giá trị một cách sinh động, giúp nhận ra mối tương quan giữa chủ thể và tổng thể.

Tầm quan trọng của việc theo dõi, nhận xét biểu đồ có thể kể đến là:

  • Biểu đồ chứa đựng một khối lượng kiến thức, thông tin lớn. Mặt khác nó biểu diễn thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu, sinh động.
  • Biểu đồ giúp rèn khả năng quan sát, so sánh, tư duy phân tích cho người theo dõi
  • Thông qua một vài bước phân tích biểu đồ, chúng ta sẽ nhận ra được mối quan hệ giữa yếu tố đơn lẻ so với tổng thể.
  • Dễ dàng nhận xét được xu hướng trong một thời gian dài. Từ đó, dự đoán được kết quả trong tương lai thông qua một số dữ kiện cần thiết.
  • Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, kinh tế, forex, chứng khoán, tiền điện tử, v.v một số dạng biểu đồ (biểu đồ đường, biểu đồ nến, v.v.) đóng vai trò như “cột sống”, tạo tiền đề cho quá trình đầu tư và đặt lệnh của người chơi.
Tầm quan trọng của biểu đồ trong các lĩnh vực khác nhau
Tầm quan trọng của biểu đồ trong các lĩnh vực khác nhau

2. Phân biệt cách nhận xét biểu đồ đường, biểu đồ tròn và biểu đồ cột

Có rất nhiều loại biểu đồ khác nhau như: biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ cây nến, biểu đồ tròn, v.v. Dưới đây là cách nhận xét 3 loại biểu đồ cơ bản nhất hiện nay: biểu đồ đường, biểu đồ cột và biểu đồ tròn:

2.1 Biểu đồ đường

Biểu đồ đường là dạng biểu đồ giải thích xu hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn muốn phân tích xu hướng hoặc tốc độ phát triển của một chủ thể thì dạng biểu đồ này vô cùng thích hợp.

Cách nhận xét biểu đồ đường như sau: Thông thường, một chủ thể sẽ được biểu thị dưới dạng một đường thẳng. Do đó, đầu tiên, bạn có thể nhìn vào điểm bắt đầu và điểm cuối cùng để nhận xét xu hướng chung của một khoảng thời gian. Nếu tăng, tăng như thế nào? Ngược lại nếu giảm, giảm nhiều hay ít?

Từ biểu đồ đường, bạn có thể dễ dàng nhận ra tốc độ tăng trưởng của chủ thể qua các năm. Giải thích cho cả quá trình và đưa ra nhận định cho những năm bị gián đoạn tăng trưởng.

Biểu đồ đường
Biểu đồ đường

2.2 Biểu đồ tròn

Dạng biểu đồ tròn khá dễ quan sát và cho nhận xét. Đầu tiên, bạn hãy đếm xem trong vòng tròn có bao nhiêu chủ thể? Đó là những chủ thể nào?Chủ thể nào có giá trị cao nhất, nhì, v.v. Chủ thể này gấp bao nhiêu lần chủ thể kia?

Trong trường hợp có nhiều vòng tròn liên tiếp chỉ giá trị của chủ thể qua các năm. Bạn cần quan sát và nêu thêm sự tăng trưởng hay suy giảm giá trị của chủ thể qua các năm. Có thể sắp xếp theo thứ tự để nhận diện xu hướng dễ dàng hơn.

Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ hình tròn

2.3 Biểu đồ cột

Khác với hai loại biểu đồ trên, biểu đồ hình cột có cách nhận xét như sau: Trong trường hợp biểu đồ chỉ có một cột, hãy so sánh giá trị của cột qua các năm. Lấy số liệu năm sau cùng trừ cho năm đầu tiên để ra giá trị chênh lệch. Thông qua biểu đồ cột, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy xu hướng chung của chủ thể trong cả quá trình.

Riêng với trường hợp biểu đồ gồm nhiều cột khác nhau, bạn cần theo dõi số liệu từng cột riêng lẻ từ đó nhận thấy mối liên hệ giữa các cột khác nhau. 

Học cách nhận xét các dạng biểu đồ khác nhau giúp ta dễ dàng nhận định được xu hướng của một nhóm chủ thể. Đặc biệt, các nhà đầu tư có thể dựa vào biểu đồ để lên chiến lược hợp lý nhằm thu lại kết quả như ý.

Google search engine