Vận dụng quy luật cung cầu trong lĩnh vực kinh tế thị trường

Quy luật cung cầu về bản chất là một phương pháp được sử dụng để diễn ra lại những hiện tượng đã quá quen thuộc trong đời sống hàng ngày về góc độ kinh tế thị trường. Mọi yếu tố đều sẽ có một sự bình đẳng, một mặt hàng nào đó có nguồn cung tăng quá nhiều sẽ khiến cho giá trị của nó giảm xuống, và ngược lại khi nhu cầu của hàng hóa tăng lên sẽ khiến cho giá trị của hàng hóa tăng cao. Quy luật cung cầu sẽ giải thích lý do của sự tăng và giảm giá, hãy cùng tìm hiểu các yếu tố xoay quanh việc vận dụng quy luật cung cầu vào các lĩnh vực trong đời sống.

Quy luật cung cầu là gì?

Ý nghĩa của việc vận dụng quy luật cung cầu.
Ý nghĩa của việc vận dụng quy luật cung cầu.

Đây là lý thuyết được sử dụng nhằm để giải thích được tính tương tác giữa những yếu tố có mặt trên thị trường đó là người mua và người bán, hàng hóa, sản phẩm… Vận dụng quy luật cung cầu để xác định được sự tương quan giữa giá cả và nhu cầu của một loại sản phẩm. Sự sẵn lòng bán hoặc mua diễn ra trên thị trường. Một cách ngắn gọn thì quy luật cung cầu sẽ nói về sự tăng giá khi thị trường có cung tăng cao hơn cầu và giá sẽ giảm ở chiều ngược lại khi nhu cầu cao hơn nguồn cung.

Lý thuyết sẽ đề cập đến hai luật khác biệt nhau xong hai quy luật này sẽ có sự tác động mật thiết trong thị trường. Từ hai quy luật, thị trường sẽ giúp khác định khối lượng và giá trị hàng hóa chung.

Vận dụng quy luật cung cầu vào thị trường

Có thể nói đây là quy luật mang tính cơ bản nhất trong nhóm các quy luật kinh tế, điều này liên quan đến hầu hết những yếu tố quy luật kinh tế khác dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong kinh tế thị trường, sự sẵn lòng mua, bán đối với một loại sản phẩm nào đó đều sẽ được xác định dựa trên một mức giá cân bằng và bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính đó là số lượng hàng hóa, giá trị hàng hóa mà người cung cấp gần bằng so với giá trị mà người cầu mong mong muốn.

Thứ nhất, yêu cầu

Những đặc tính mà quy luật thể hiện.
Những đặc tính mà quy luật thể hiện.

Quy luật cho thấy rằng, nếu mọi yếu tố trên thị trường đều bằng nhau, thì theo đó giá trị của sản phẩm bất kỳ càng cao thì sẽ có rất ít người sẽ tiêu dùng sản phẩm đó. Hãy nói theo một cách đơn giản, giá càng cao thì nhu cầu của thị trường càng giảm. Số lượng hàng hóa mà bất cứ người nào có thể mua sẽ ít đi khi giá trị của hàng hóa tăng lên và khiến cho chi phí cơ hội của việc sử dụng một mặt hàng nào đó tăng theo. Cuối cùng, thị trường sẽ không còn dùng sản phẩm đó và chuyển dần sang tiêu dùng các loại sản phẩm mà thị trường đánh giá phù hợp hơn.

Thứ hai, cung cấp

Tương tự như tính cung cầu của quy luật, nó thể hiện nên yếu tố đó chính là sự bán ra của một loại sản phẩm ở một mức giá. Thế nhưng không giống như quy luật cầu, mối quan hệ cung ứng thể hiện thông qua một đường dốc đi lên. Nó có nghĩa rằng, khi giá có xu hướng tăng cao thì lượng hàng cung cấp ra thị trường cũng sẽ tăng. Dưới góc nhìn của người bán, lúc này chi phí cơ hội được tính trên các đơn vị cung cấp thêm sẽ có một xu hướng gia tăng. Lúc này người thực hiện sản xuất sẽ thực hiện cung hàng hóa với mức giá lớn hơn và chứng minh sự gia tăng của chi phí cơ hội trên mỗi đơn vị hàng hóa thêm.

Thứ ba, đường cung và đường cầu

Ở tại thời điểm nào của thị trường thì nguồn cung của hàng hóa thường sẽ nằm ở một mức cố định. Hãy nói theo một ý nghĩa khác thì đường cung lúc này sẽ có chiều đi lên, trong khi đường cầu sẽ có xu hướng đi xuống bởi quy luật biên thỏa dụng đang giảm. Lúc này người bán mặc dù không tính phí cao hơn so với chi phí trên thị trường, điều này sẽ dựa trên nhu cầu chung của người tiêu dùng tại một thời điểm.

Google search engine