All rights reserved icon giúp gia tăng nhận thức bản quyền

All rights reserved là một khái niệm bạn sẽ thường thấy trên những bao bì sản phẩm hay những quyển sách báo. Tuy nhiên ít ai biết All rights reserved icon gồm những loại nào và những nội dung thể hiện điều gì? Chính vì vậy trong nội dung bên dưới đây, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu các loại All rights reserved icon thường thấy trong vấn đề bản quyền

All rights reserved icon C (©) – Copyrighted

Copyrighted hay được ký hiệu là ký tự C với ý nghĩa là bản quyền. Ký tự này được sử dụng để đề cập chung cho tất cả những bản quyền, quyền lợi và quyền sở hữu đối với một loại hình dịch vụ hoặc sản phẩm nào đó, và cũng có thể là một ý tưởng. Khi sử dụng sản phẩm, ý tưởng được thể All rights reserved icon này thì những cá nhân khác sẽ bị nghiêm cấm sử dụng các loại hình sản phẩm, dịch vụ đó khi chưa được sự cho phép của người chủ sở hữu. Những quyền lợi này sẽ được những cơ quan đứng ra bảo hộ.

Ký hiệu bản quyền sản phẩm.
Ký hiệu bản quyền sản phẩm.

Những trường hợp được bảo vệ có thể đề cập tới ở đây có thể nằm trong những lĩnh vực như nghệ thuật, văn học, khoa học, âm nhạc hay cả những loại hình kiến trúc, các tác phẩm mỹ thuật….

Theo như ý nghĩa của từ Copyrighted thì nó đề cập tới việc sao chép một cách toàn bộ những dịch vụ, ý tưởng hay sản phẩm nào đó. Còn theo một ý nghĩa tổng quan hơn thì Copyrighted đề cập tới cả những loại sản phẩm không được thể hiện dưới dạng vật lý như chương trình truyền hình, bản quyền nghệ thuật. Cụ thể ở đây những người được cho phép sẽ có quyền sao chép một cách nguyên bản đối với những loại hình trí tuệ này.

All rights reserved icon R (®) – Registered

R là ký hiệu thể hiện bản quyền đã được tiến hành đăng ký mà cơ quan đứng ra bảo hộ ở đây chính là nhà nước. Trong tình huống sản phẩm dưới nhiều hình thức đã được đăng ký bảo hộ thì chúng sẽ được thể hiện ký tự này nhằm để cho người dùng biết rằng đây là sản phẩm đã được bảo hộ bởi các cơ quan nhà nước. Nếu sản phẩm không được bảo hộ thì chúng sẽ không được thể hiện ký hiệu này.

Ký hiệu bản quyền được pháp luật bảo vệ.
Ký hiệu bản quyền được pháp luật bảo vệ.

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ cho một nhãn hiệu nào đó trên thị trường cần phải có một số những điều kiện cụ thể được tiến hành quy định tại điều 72 luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể quá trình thực hiện đăng ký bản quyền theo cách này cần phải có thời gian diễn ra ít nhất 12 tháng. Những loại giấy chứng nhận All rights reserved icon R có thời gian hiệu lực kéo dài 10 năm từ thời điểm nộp hồ sơ. Người sở hữu bản quyền có thể tiến hành gia hạn thêm nhiều lần nữa với thời gian tương tự.

Ở thị trường trong nước hiện tại đang có 3 trụ sở hoạt động về vấn đề cấp bản quyền. Ba trụ sở này nằm tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Những cơ quan này sẽ đứng ra tiếp nhận và xử lý những vấn đề về bản quyền.

All rights reserved icon TM (™) –Trademark

Đây là ký hiệu thể hiện cho bản quyền nhãn hiệu. Chức năng của Trademark được sử dụng nhằm để phân biệt những doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác về các sản phẩm mà họ tạo ra. Tại một vài những khu vực trên thế giới họ còn sử dụng dấu hiệu dịch vụ cho những sản phẩm mà công ty sản xuất.

Việc sử dụng TM diễn ra khi sản phẩm của tổ chức đó không được hoặc chưa được bảo vệ nhằm khẳng định với người dùng và thị trường rằng đó là sản phẩm của tổ chức. Những bên thứ 3 không nên xâm phạm vào sản phẩm theo hình thức sao chép nhằm thỏa mãn nhiều mục đích khác nhau. Về mặt pháp luật thì những sản phẩm sử dụng nhãn hiệu All rights reserved icon TM sẽ không được bảo hộ các quyền lợi như sử dụng ký hiệu R.

Google search engine